Συνεδρίασε στην 15η, για το 2012, τακτική του συνεδρίαση στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επίσης κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, εγκρίθηκαν δύο ψηφίσματα που συζητήθηκαν προ ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίασε στην 15η, για το 2012, τακτική του συνεδρίαση στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επίσης κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, εγκρίθηκαν δύο ψηφίσματα που συζητήθηκαν προ ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη του Συμβουλίου γνωμοδότησαν αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δ.Μ.Χ. Ε5, ΠΕ Ροδόπης», που αφορά στη συλλογή στοιχείων για την οριοθέτηση του μεταλλοφόρου κοιτάσματος στην Οχιά του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και ειδικότερα στην ανάκτηση χρυσού που περιέχεται στο υπάρχον μεταλλοφόρο κοίτασμα.

Στην ίδια συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή παραχώρησης της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελέγχου Προϊόντων Καπνού του Καπνολογικού Ινστιτούτου Ελλάδος, που υφίσταται στη Δράμα, στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Ακόμα στη συνεδρίαση, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για πρόσληψη προσωπικού τριάντα δύο θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που αφορά στην κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών καθώς και η υποβολή αιτήματος δυο θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης τρεχόντων προγραμμάτων  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Επίσης τα μέλη του Συμβουλίου γνωμοδότησαν για σειρά Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος, ενέκριναν την προγραμματική σύμβαση σχετικά με την «Επέκταση Κέντρου Υγείας Ιάσμου» της ΠΕ Ροδόπης και αποφάσισαν για θέματα λαϊκής αγοράς της ΠΕ Καβάλας.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την αποστολή ψηφίσματος που αφορά στην πώληση της Αγροτικής Τράπεζας και υιοθέτησε ψήφισμα της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών ΕΑΣ Δράμας – Καβάλας – Παγγαίου για την αναθεώρηση της ΚΑΠ και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προϊόντα καπνού.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΤΕ

 

Τα μέλη του Π.Σ. ομόφωνα και έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων του τραπεζικού μας συστήματος εκτιμούν ότι η εκποίηση της Αγροτικής Τράπεζας ισοδυναμεί με απεμπόληση της δυνατότητας του Δημοσίου να χρηματοδοτήσει την Αγροτική Οικονομία.

Τα μέλη του Συλλογικού Οργάνου εκφράζουν τη στήριξή τους στην υπόθεση των συμφερόντων των αγροτών, των εργαζόμενων στα καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας καθώς και των συναλλασσόμενων συνολικά και: 

Ομόφωνα απαιτεί:

1. Διατήρηση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της ΑΤΕ και εξασφάλιση της συνέχειας στη διεκπεραίωση ιδιαίτερων Τραπεζικών Εργασιών που είναι απαραίτητες στον Ελληνικό αγροτικό τομέα.

2. Απόλυτη προστασία του αγροτικού κόσμου, των λοιπών συναλλασσόμενων και των εργαζομένων στην ΑΤΕ.

3. Διασφάλιση στο ακέραιο των καταθέσεων και επενδύσεων των αγροτών, των λοιπών πελατών της ΑΤΕ και της εν γένει χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

4. Διασφάλιση του κόπου των αγροτών και της υποθηκευμένης γης. Απαιτούμε την άμεση ενημέρωση για το εξαγγελθέν νομοθέτημα και προστασία των υποθηκευμένων εκτάσεων και υποδομών των αγροτών, των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

5. Διαφύλαξη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, το 40% της οποίας είναι υποθηκευμένο στην ΑΤΕ.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Σχετικά με την Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού 2001/37/ΕΕ, δυστυχώς πληροφορούμαστε ότι επικρατούν ακραίες και αβάσιμες ρυθμίσεις που θα μας οδηγήσουν στον οικονομικό μαρασμό, την ανεργία και την κοινωνική εξαθλίωση, οι οποίες όχι μόνον δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά και δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη ούτε τη βαρύτατη οικονομική κρίση που διανύουμε στην Ελλάδα και σε άλλες καπνοπαραγωγές χώρες, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, ούτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως π.χ. είναι η μονοκαλλιέργεια του καπνού σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας.

Μέτρα όπως τα ομοιόμορφα πακέτα τσιγάρων, οι τεράστιες και αποκρουστικές εικόνες πάνω στα πακέτα και η απαγόρευση των συστατικών στα τσιγάρα με παραδοσιακό χαρμάνι, είναι επιστημονικά αβάσιμα, δεν έχουν δοκιμαστεί πουθενά και δεν συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά αντίθετα μπορεί να την επιβαρύνουν και, σε κάθε περίπτωση, να βλάψουν ανεπανόρθωτα τα έσοδα του κράτους και της νόμιμης αλυσίδας καπνού (καλλιέργεια, μεταποίηση, εμπόριο).

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία αυτή, 98% των 85.000 και πλέον Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, τάχθηκαν εναντίον των ακραίων αυτών μέτρων.

Τα μέτρα στα οποία αναφερόμαστε είναι τα εξής:

Απαγόρευση συστατικών στα τσιγάρα

Φαίνεται ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να απαγορεύσει τυφλά και χωρίς εξαίρεση τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παρασκευαστική διαδικασία των τσιγάρων με παραδοσιακό χαρμάνι, καθώς και για να δώσουν γεύση και άρωμα στις διάφορες μάρκες τσιγάρων.

Αν υιοθετηθεί αυτό το μέτρο, θα αποτελέσει το οριστικό πλήγμα για τα καπνά μας ανατολικού τύπου, τα οποία χρησιμοποιούνται, μαζί με τα καπνά μπέρλεϋ, στην παρασκευή τσιγάρων με συστατικά. Κι αυτό, όταν είναι γνωστό ότι όλα τα τσιγάρα είναι εξίσου βλαβερά για την υγεία, είτε περιέχουν είτε δεν περιέχουν συστατικά.

Ομοιόμορφα πακέτα τσιγάρων και μεγάλες αποκρουστικές εικόνες πάνω στα πακέτα.

Το να καταργηθούν τα λογότυπα και τα χρώματα στα πακέτα τσιγάρων ή να τοποθετηθούν μεγάλες και αποκρουστικές εικόνες πάνω στα πακέτα δεν θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα ούτε θα αποτρέψουν τα παιδιά από τα τσιγάρα.

Αντίθετα θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο η δημόσια υγεία, αφού οι εταιρείες καπνού, μη μπορώντας να διαφοροποιήσουν τα σήματά τους έναντι του ανταγωνισμού, θα καταφύγουν σε μειώσεις τιμών και άρα σε πόλεμο τιμών μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να φτηνύνουν δραματικά τα τσιγάρα και να γίνουν πιο προσιτά στο κοινό και τα παιδιά. Μια τέτοια εξέλιξη θα πλήξει και την καλλιέργεια καπνού στην Ελλάδα, αφού τα Ελληνικά καπνά ανατολικού τύπου χρησιμοποιούνται κατά βάση στα ακριβά τσιγάρα. Παράλληλα, οι χαμηλές τιμές θα οδηγήσουν σε απώλεια σημαντικότατων εσόδων για το κράτος, ενώ θα εκραγεί η μαύρη αγορά τσιγάρων.

Ομοίως, η τοποθέτηση μεγάλων εικόνων στα πακέτα δεν θα προσφέρει πρόσθετη πληροφόρηση στους καπνιστές για τους κινδύνους από το κάπνισμα, αλλά αντίθετα είτε θα προσελκύσουν περισσότερο τους ανηλίκους στους οποίους αρέσει πάντοτε το απαγορευμένο είτε θα οδηγήσουν σε συνέπειες ανάλογες με τις παραπάνω αναφερόμενες, αφού ουσιαστικά θα καλύπτουν όλο το πακέτο και θα ισοδυναμούν με ομοιόμορφα και χωρίς διαφοροποίηση πακέτα.

 

Από το Γραφείο Τύπου

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης