Την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την δωρεάν κατασκευή 100 ιστοσελίδων επιχειρήσεων – μελών μας, μέσω του προγράμματος «Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Ξάνθης».

Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν 36 επιχειρήσεις από το Εμπορικό Τμήμα, 33 από το Μεταποιητικό και 31 από το Τμήμα Υπηρεσιών. Για κάθε Τμήμα κληρώθηκαν και 100 επιλαχούσες επιχειρήσεις.

Την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την δωρεάν κατασκευή 100 ιστοσελίδων επιχειρήσεων – μελών μας, μέσω του προγράμματος «Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Ξάνθης».

Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν 36 επιχειρήσεις από το Εμπορικό Τμήμα, 33 από το Μεταποιητικό και 31 από το Τμήμα Υπηρεσιών. Για κάθε Τμήμα κληρώθηκαν και 100 επιλαχούσες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες κληρώθηκαν θα ενημερωθούν από τις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.