“Θ΄ αναρωτιέστε κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τι σχέση μπορεί να έχει το σωματείο εργαζομένων της DIANA με το θέμα που εισάγεται προς συζήτηση με τον τυπικό τίτλο “Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Φ/Β πάρκο ΔΕΚΑΡΧΟ ισχύος 20MW” της εταιρίας “Φ/Β Τοπείρου Θράκης” στη θέση Δέκαρχο του Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης. Αυτό οφείλεται στο ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει δύο όψεις. Η μία είναι η καθαρά τυπική και υπηρεσιακή πλευρά κι ας ξεκινήσουνε απ΄ αυτήν.

 

“Θ΄ αναρωτιέστε κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τι σχέση μπορεί να έχει το σωματείο εργαζομένων της DIANA με το θέμα που εισάγεται προς συζήτηση με τον τυπικό τίτλο “Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Φ/Β πάρκο ΔΕΚΑΡΧΟ ισχύος 20MW” της εταιρίας “Φ/Β Τοπείρου Θράκης” στη θέση Δέκαρχο του Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης. Αυτό οφείλεται στο ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει δύο όψεις. Η μία είναι η καθαρά τυπική και υπηρεσιακή πλευρά κι ας ξεκινήσουνε απ΄ αυτήν.

 

Η συγκεκριμένη ΜΠΕ αφορά την εγκατάσταση Φ/Β πάρκου συνολικής ισχύος 20MW σε γήπεδο 330 στρεμμάτων, που βρίσκεται σε μια απόσταση 640 μέτρων βορειοδυτικά του οικισμού της Δάφνης. Υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ειδικότερα από τις τρεις εφορείες αρχαιοτήτων, από τη Δνση Δασών, από την Πολεοδομία για τις χρήσεις γης, από τη Δνση Αερολιμένων, καθώς και από τον ΕΟΤ.

 

Να σημειωθεί ότι η περιοχή εντάσσεται στη ζώνη Γ1 του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β πάρκων. Σ΄ αυτήν την περίπτωση πρέπει η συνολική ισχύς, που εγκαθίσταται στη ζώνη Γ δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30% της συνολικής ισχύος για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

 

Σ΄ αυτό το σημείο ν΄ αναφέρω ότι η ΜΠΕ έχει τη θετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης με κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις, δυο-τρεις από τις οποίες είναι κοινές μ΄ αυτές που προτείνει το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ξάνθης.

 

Ένα άλλο κριτήριο που πρέπει να τηρείται, όταν το αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται σαν γη υψηλής παραγωγικότητας, είναι ότι το ανώτατο ποσοστό γεωργικής γης που μπορεί να καλυφθεί είναι 1%. Αν το θέμα τελείωνε εδώ, θα πρότεινα ομόφωνα να γνωμοδοτήσουμε θετικά για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ.

 

Δεν μπορώ όμως κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να μην επισημάνω την ηθική και πολιτική διάσταση του θέματος.

 

Η εταιρία Φ/Β ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, η οποία αιτείται γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ είναι μια εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Ζερίτη με αποκλειστικούς μετόχους τα δύο παιδιά του με ποσοστό 50% ο καθένας, με προσύμφωνο μίσθωσης οχτώ μήνες πριν την αίτηση πτώχευσης της DIANA μίσθωσε απ΄ αυτήν έκταση 330 στρεμμάτων για 20 χρόνια για να προχωρήσει σε κατασκευή Φ/Β πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 20MW και προϋπολογισμού 50 περίπου εκατομμυρίων Ε.

 

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η δυνατότητα του σύνδικου πτώχευσης για εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας ώστε να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα των 120 εργαζόμενων στο εργοστάσιο, καθώς και υπόλοιπες οφειλές προς τρίτους.

 

Να επισημάνω εδώ ότι η ίδια διαδικασία μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης προς τη συγκεκριμένη εταιρία έχει ακολουθηθεί για άλλα δύο αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 770 περίπου στρεμμάτων με αποτέλεσμα να περιορίζεται ακόμη περισσότερο η δυνατότητα εκποίησης από το σύνδικο πτώχευσης δεδομένου ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί να εκποιηθεί αγροτική γη 1100 στρεμμάτων απ΄ ότι το κτίριο με τα μηχανήματα.

 

Κατά την άποψή μου είναι ηθικά ανεπίτρεπτη η όλη λειτουργία που ακολούθησε η εταιρία ώστε από τη μια να προχωρήσει στο κλείσιμο του εργοστασίου με τη διαδικασία της πτώχευσης αφήνοντας στο δρόμο 120 εργαζόμενους στην Π.Ε. Ξάνθης και από την άλλη να προωθεί την κατασκευή Φ/Β πάρκου μέσω εταιρίας συμφερόντων της ίδιας οικογένειας σε ακίνητα που αποτελούν πλέον πτωχευτική περιουσία της DIANA.

 

Και να πληροφορήσω το Π.Σ. ότι η εταιρία κινείται για την κατασκευή δύο ακόμη Φ/Β πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 45MW στα υπόλοιπα 770 στρέμματα, που έχει μισθώσει.

 

Επειδή θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της τυπικότητας και της υπηρεσιακής διεκπεραίωσης και έχει ιδιαίτερη ηθική και πολιτική βαρύτητα και θυμίζοντας ταυτόχρονα το ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Π.Σ. προς τους εργαζόμενους της DIANA καλώ τους Περιφερειακούς Συμβούλους να ψηφίσουν αρνητικά για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ.”