Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 19:30 το στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡ. 7/27-06-2012

2.   ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

3.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» – «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

4.   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

5.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 19:30 το στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡ. 7/27-06-2012

2.   ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

3.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» – «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

4.   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

5.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ