Συνεδρίασε την Δευτέρα 23 Ιουλίου στην Κομοτηνή, σε ειδική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κατά την διάρκεια της οποίας, παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ έτους 2011 από τον Λάζαρο Τσακμακίδη και ακολούθησε γόνιμος διάλογος επί της έκθεσης και των επισημάνσεων που κάνει για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της διοίκησης προς τους πολίτες.

Συνεδρίασε την Δευτέρα 23 Ιουλίου στην Κομοτηνή, σε ειδική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κατά την διάρκεια της οποίας, παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ έτους 2011 από τον Λάζαρο Τσακμακίδη και ακολούθησε γόνιμος διάλογος επί της έκθεσης και των επισημάνσεων που κάνει για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της διοίκησης προς τους πολίτες.

Ακολούθησε στον ίδιο χώρο η 14η τακτική συνεδρίαση, όπου τα μέλη του Οργάνου και μετά από σχετικό αίτημα της παράταξης Αριστερή Οικολογική Συνεργασία συζήτησαν  για  τον σχεδιασμό  της Εγνατίας Οδού  AE, κατ’ εφαρμογή σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, να τοποθετήσει διόδια στο ΝΔ τμήμα της ΠΕ Καβάλας (πιθανότατα στη Μουσθένη) σε χρόνο που προσδιορίζεται στην αρχή του 2013.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο διατράνωσε την αντίθεση του στην συγκεκριμένη πρόθεση διατυπώνοντας την άποψη ότι η λειτουργία νέου σταθμού στα όρια της Περιφέρειας θα προκαλέσει επί  πλέον  επιβάρυνση στη διακίνηση προϊόντων, στην προσφορά υπηρεσιών  και  στην μετακίνηση  των  πολιτών.

Τα μέλη του Συμβουλίου επίσης εναντιώθηκαν σε οποιαδήποτε αύξηση της τιμής διέλευσης ενώ ζήτησαν από την Εγνατία Οδό άμεσα, να προχωρήσει στην συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος εντός της Περιφέρειας προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα λόγω επικινδυνότητας.

Εκτενής και μετά από σχετικό αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης, έγινε συζήτηση  στο Συμβούλιο για το θέμα της αποζημίωσης των κατοίκων του Ορμενίου της ΠΕ Έβρου που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2012 παρουσία και του Αντιδημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Δολαπτσή.

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την μη καταβολή μέχρι σήμερα στους δικαιούχους του επιδόματος για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους και  ενώ  έχουν περάσει περίπου 5 μήνες από τη θεομηνία παραμένει άγνωστο το πότε θα αποζημιωθούν οι φθορές στις κατοικίες και τον επαγγελματικό εξοπλισμό των καταστημάτων.

Επίσης έγινε  αναφορά και  στην  μη  καταβολή  αποζημιώσεων  που εκκρεμούν από το 2010 και συμφωνήθηκε να ασκηθεί πίεση προκειμένου η σχετική αρμοδιότητα να περιέλθει στην Αυτοδιοίκηση ώστε να εφαρμόζεται με ταχύτητα καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες που δημιουργούν παρόμοιες έκτακτες συνθήκες και ανάγκες.

Τα  μέλη του συλλογικού οργάνου επίσης, γνωμοδότησαν αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εταιρείας δημιουργίας Φωτοβολταικού Πάρκου στο Δέκαρχο του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της Χαρτοποιίας Θράκης οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους μήνες αφού η εταιρεία διέκοψε την λειτουργία της.

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση των Υδρογεωλογικών και Γεωτεχνικών Συνθηκών στην Π.Ε. Καβάλας με την Εφαρμογή Πρότυπων Γεωφυσικών Μεθόδων» ενώ γνωμοδότησε και επί ΜΠΕ ιδιωτικών επενδύσεων.

Να σημειωθεί ότι τις συνεδριάσεις του Οργάνου τίμησε με την παρουσία του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Κώστας Διάκος, επικεφαλής της παράταξης  Αττική Οικολογική Απάντηση, ως πράξη σημειολογίας για την επιτυχή λειτουργία και το ρόλο του θεσμού του Συμπαραστάτη του Πολίτη στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.