Ο προγραμματισμός και η πορεία των έργων της Εγνατίας Οδού, των κόμβων και των κάθετων αξόνων της, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αποτέλεσαν αντικείμενο ευρύτατης συνάντησης εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.

Ο προγραμματισμός και η πορεία των έργων της Εγνατίας Οδού, των κόμβων και των κάθετων αξόνων της, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αποτέλεσαν αντικείμενο ευρύτατης συνάντησης εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.

Στην σύσκεψη, προήδρευσε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης Γιαννακίδης, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εγνατίας Οδού Γιάννης Τσακλίδης, οι χωρικοί και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της ΑΜ-Θ, ο Δήμαρχος Καβάλας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κωστής Σημιτσής, ο Δήμαρχος Νέστου και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και των Διευθύνσεων τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος των εκτελούμενων έργων, η πορεία των υπό εκπόνηση μελετών ενώ συζητήθηκαν και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή τους.