Σας γνωστοποιούμε ότι ξεκινά από αυτό το Σάββατο 21 Ιουλίου,  το τραινάκι του Δήμου Ξάνθης, με τα γνωστά δρομολόγια:

α) στο περιαστικό δάσος, κάνοντας τον κύκλο από τα μοναστήρια, στο 4,5 χιλιόμετρο Ξάνθης Σταυρούπολης και μέσω της Ξανθίππης, επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας   και

β) μέσα στην Πόλη, κάνοντας τον κύκλο από τις παρυφές της παλιάς πόλης και μέσω της Λεωφόρου Στρατού επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας.

 Το Πρόγραμμα των δρομολογίων είναι το εξής:

 Εκκίνηση – Τερματισμός Πλατεία Ελευθερίας.

   Σας γνωστοποιούμε ότι ξεκινά από αυτό το Σάββατο 21 Ιουλίου,  το τραινάκι του Δήμου Ξάνθης, με τα γνωστά δρομολόγια:

α) στο περιαστικό δάσος, κάνοντας τον κύκλο από τα μοναστήρια, στο 4,5 χιλιόμετρο Ξάνθης Σταυρούπολης και μέσω της Ξανθίππης, επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας   και

β) μέσα στην Πόλη, κάνοντας τον κύκλο από τις παρυφές της παλιάς πόλης και μέσω της Λεωφόρου Στρατού επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας.

 Το Πρόγραμμα των δρομολογίων είναι το εξής:

 Εκκίνηση – Τερματισμός Πλατεία Ελευθερίας.

 Σάββατο     18:30   Μέσα στην Πόλη

                    19:15    Περιαστικό Δάσος

                    20:30    Μέσα στην Πόλη

 

 Κυριακή         11:00   Περιαστικό Δάσος

                     12:15    Περιαστικό Δάσος

                     13:30    Μέσα στην Πόλη

 

 Η μετακίνηση των πολιτών είναι ΔΩΡΕΑΝ και τα δρομολόγια θα διαρκέσουν  μέχρι το τέλος του Καλοκαιριού.