Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συ συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διοργανώνουν ημερίδες με θέμα την Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συ συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διοργανώνουν ημερίδες με θέμα την Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 στις 9 πμ, στην Αλεξανδρούπολη (Δημαρχείο), την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 9 πμ, στις Σέρρες (Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο) και την Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 9 πμ, στην Καβάλα (ΠΕ Καβάλας).

Η ενεργός συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας προκειμένου η διαδικασία της διαβούλευσης να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και µε διαφάνεια. Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης. 

Τα προς διαβούλευση κείμενα του Σχεδίου Διαχείρισης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.opengov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-6931253 και 210-6931250 (κα Τζατζάκη) και 210-6931265 (κα Παπανίκα).