Το Γηροκομείο Κομοτηνής επισκέφθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Παύλο Δαμιανίδη, τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη, περιφερειακούς συμβούλους και συνεργάτες του.

Η επίσκεψη αφορούσε στην ένταξη στο ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ του έργου αποπεράτωσης της νέας πτέρυγας της «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χριστιανικού Συλλόγου Κομοτηνής – Η Ορθοδοξία», την αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και τον εξοπλισμό του συγκροτήματος.

Το Γηροκομείο Κομοτηνής επισκέφθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Παύλο Δαμιανίδη, τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη, περιφερειακούς συμβούλους και συνεργάτες του.

Η επίσκεψη αφορούσε στην ένταξη στο ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ του έργου αποπεράτωσης της νέας πτέρυγας της «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χριστιανικού Συλλόγου Κομοτηνής – Η Ορθοδοξία», την αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και τον εξοπλισμό του συγκροτήματος.

«Ήταν μια επιθυμία όλης της τοπικής κοινωνίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο κ. Γιαννακίδης έκανε ιδιαίτερη μνεία στα στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, οι οποίοι, όπως τόνισε, «άνοιξαν τον δίαυλο για να δημιουργηθεί η επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου έργου».

Τα αναμενόμενα οφέλη που υπολογίζεται ότι θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 3.290.000 ευρώ, αναμένεται να είναι τα εξής:

  • Παροχή περίθαλψης από εξειδικευμένο προσωπικό σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με διάφορα προβλήματα
  • Κάλυψη των αναγκών των παραπάνω ανθρώπων
  • Σημαντική βοήθεια προς τις οικογένειές τους οι οποίες πολύ σπάνια έχουν την γνώση και τους πόρους να καλύψουν τις ανάγκες των οικείων τους
  • Κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας από ανενεργό ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής
  • Εξασφάλιση μιας ήσυχης και άνετης ζωής σε ομάδα συνανθρώπων μας που έχει πραγματικά ανάγκη.

Τέλος, ο ωφελούμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της Ροδόπης, καθώς οι 50 κλίνες του Γηροκομείου Κομοτηνής θα φιλοξενούν 50 συνανθρώπους μας, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια στους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους.