Τιμές Εισιτηρίων:

 

 Κανονικό17 €

 

Μειωμένο/Φοιτητικό15 € 

Παιδικό(παιδιά κάτω των 12 ετών) 12 €

 

 

Τιμές Εισιτηρίων:

 

 Κανονικό17 €

 

Μειωμένο/Φοιτητικό15 € 

Παιδικό(παιδιά κάτω των 12 ετών) 12 €

 

 

*Λόγω του ότι ο ΟΓΑ δεν έχει εκδόσει ακόμη εισιτήρια, 

όσοι από τους ασφαλισμένους του Οργανισμού προσκομίσουν στο Ταμείο 

το Βιβλιάριο Υγείας,αντίτιμο εισιτηρίου 12 Ευρώ.