Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 14 μουσουλμάνων της Θράκης και καθόρισε το ύψος της αποζημίωσης τους σε 37.000 ευρώ για τον καθένα.
   Η ελληνική κυβέρνηση κρίθηκε ένοχη για την παράνομη, κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων, εθνικοποίηση της κτηματικής περιουσίας των 14 μουσουλμάνων του χωριού Γλυφάδα του νομού Ροδόπης και για την καθυστέρηση της αποζημίωσής τους.
  Η απόφαση στηρίχτηκε στο άρθρο 1 του σχετικού Πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά την προστασία της περιουσίας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 14 μουσουλμάνων της Θράκης και καθόρισε το ύψος της αποζημίωσης τους σε 37.000 ευρώ για τον καθένα.
   Η ελληνική κυβέρνηση κρίθηκε ένοχη για την παράνομη, κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων, εθνικοποίηση της κτηματικής περιουσίας των 14 μουσουλμάνων του χωριού Γλυφάδα του νομού Ροδόπης και για την καθυστέρηση της αποζημίωσής τους.
  Η απόφαση στηρίχτηκε στο άρθρο 1 του σχετικού Πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά την προστασία της περιουσίας.