Ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2012 το έργο με τίτλο WIDENING THE THERMAL SOLAR ENERGY EXPLOITATION BY THE SUCCESSFUL MODELS (WIDE THE SEE) το οποίο εντάσσεται στα προγράμματα των χωρών ΝΑ Ευρώπης (SOUTH EAST EUROPE) και στο οποίο το Επιμελητήριο Ξάνθης συμμετείχε ως εταίρος μαζί με φορείς χωρών όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία κ.α.

Στόχος του έργου ήταν η διεύρυνση της γνώσης για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας μέσα από επιτυχημένα πρότυπα.

Το Επιμελητήριο Ξάνθης σε συνεργασία με άλλους εταίρους στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου συγκέ

Ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2012 το έργο με τίτλο WIDENING THE THERMAL SOLAR ENERGY EXPLOITATION BY THE SUCCESSFUL MODELS (WIDE THE SEE) το οποίο εντάσσεται στα προγράμματα των χωρών ΝΑ Ευρώπης (SOUTH EAST EUROPE) και στο οποίο το Επιμελητήριο Ξάνθης συμμετείχε ως εταίρος μαζί με φορείς χωρών όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία κ.α.

Στόχος του έργου ήταν η διεύρυνση της γνώσης για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας μέσα από επιτυχημένα πρότυπα.

Το Επιμελητήριο Ξάνθης σε συνεργασία με άλλους εταίρους στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου συγκέντρωσε και ομαδοποίησε στοιχεία από 9 χώρες που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο της χρήσης της ηλιακής ενέργειας. Επίσης, συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν 57 παραδείγματα καλών πρακτικών και μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια αναδείχθηκαν τα 12 περισσότερο επιτυχημένα από αυτά τα οποία και εφαρμόστηκαν σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Ιταλία κ.α.

Πραγματοποιήθηκε μελέτη το αποτέλεσμα της οποία ήταν η υλοποίηση διαδικτυακού εργαλείου  όπου συμπληρώνοντας συγκεκριμένα πεδία και στοιχεία ο χρήστης υπολογίζει την εξοικονόμηση καυσίμου, την αποφυγή εκπομπής αερίων θερμοκηπίου καθώς και το κόστος το οποίο εξοικονομεί από την χρήση ηλιακών συλλεκτών. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι διαθέσιμο για ιδιώτες και επιχειρήσεις στο διαδικτυακό τόπο www.widethesee.eu

Μεταξύ άλλων υλοποιήθηκαν μελέτες, συνέδρια, ενημερωτικές ημερίδες καθώς και αναλύσεις επιπτώσεων από τη χρήση ηλιακής ενέργειας.

Το τελικό συνέδριο όπου αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου έγινε στις 19 & 20 Ιουνίου 2012 στη Βουδαπέστη. Το Επιμελητήριο Ξάνθης εκπροσώπησε η κα. Ανθή Παναγιώτου ειδική σύμβουλος  και υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επιβεβαιώθηκε η επιτυχία του έργου και παρουσιάστηκε όλο το παραδοτέο υλικό καθώς και το εγχειρίδιο με τον τίτλο «Πράσινα Χαρτιά» που αναλύει την παρούσα κατάσταση από τη χρήση ηλιακής – θερμικής ενέργειας, οι ευκαιρίες και οι προοπτικές  που υπάρχουν καθώς και η στρατηγική της ΕΕ για  τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 (20 20 2020).

Συμπερασματικά αναλύοντας τα δεδομένα του έργου προκύπτει ότι υπάρχει μια μεγάλη αγορά στα Βαλκάνια η οποία υστερεί σε σχέση με την κατά κεφαλή εγκατεστημένη θερμοηλεκτρική ισχύ. Αυτό δημιουργεί ένα πεδίο ευκαιρίας για τις ήδη υπάρχουσες ελληνικές εταιρείες που αξιοποιώντας τις επαφές τους στις περιοχές αυτές μπορούν να έχουν προφανή οφέλη για τις ίδιες άλλα και για την απασχόληση.