H τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα γίνει στις 02-07-2012 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00,στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  Επερώτηση : Σχετικά με την μονάδα επεξεργασίας Απορριμμάτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων» στο Νομό Καβάλας (Ο.Ε.Δ.Α.

H τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα γίνει στις 02-07-2012 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00,στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  Επερώτηση : Σχετικά με την μονάδα επεξεργασίας Απορριμμάτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων» στο Νομό Καβάλας (Ο.Ε.Δ.Α. δυτικού τομέα).

   Επερωτών : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χρήστος Τρέλλης.

 Ψήφισμα σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών που εξαιρεί το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων του Νομού Δράμας.

   Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

2η Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ ΠΑΜΘ.

   Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ.Κ Καλούδης

Προγραμματική Σύμβαση της Πράξης «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό  Λιμάνι Καβάλας».

  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Αρχέλαος Γρανάς.

Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική-Μουσειογραφική έρευνα-μελέτη για το Μουσείο Καπνού Ξάνθης.

Εισηγήτρια: Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Γεωργία Μαραγκού.

Ανανέωση 3 συμβάσεων ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα REVERSE.

Εισηγήτρια: Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Γεωργία Μαραγκού.

 Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου σε αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου του υπ’αριθμ.541θ κοινοχρήστου τεμαχίου έκτασης 225 στρεμμάτων του Υπουργείου στον Νομό Έβρου.

Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

 Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στην Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με τον Ν.4001/2011.

   Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου, κ. Ιωάννης 

     Σιμσερίδης. 

 Έγκριση 3ης επικαιροποίησης  κτηματολογικού πίνακα  της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Νο 2  τμήμα Αλεξ/πολη – Λουτρός, υποτμήμα Απαλός – Λουτρός», στην Π.Ε. Έβρου.

  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχν.Έργων της ΠΑΜΘ,  κ .Αναστάσιος Παράσχου.

 Έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, δέκα (10) επιβατικών αυτοκινήτων.

   Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ, κ. Κώστας Κατσιμίγας.

 Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/10 για τη δημιουργία ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης.

      Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

 Δωρεάν διάθεση για χρήση ενός λεωφορείου στο Δήμο Αρριανών, στην Π.Ε. Ροδόπης.

      Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

 Έγκριση όρων Διαπιστωτικής Πράξης που αφορά τη μεταφορά των μαθητών στο Νομό Έβρου με το ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Α. Ε. κατά το χρονικό διάστημα Μάιο – Ιούνιο 2012.

     Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

 Έγκριση για τοποθέτηση τηλεφωνικών  γραμμών και Internet σε γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης.

    Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

 Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την Κ-171/31-1-07 (ΦΕΚ 84/6-3-07 τ. ΑΑΠ) απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την κατασκευή του έργου  «Βελτίωση Ε.Ο. 69 από Σκάλα Καλλιράχης έως Καλύβια Λιμεναρίων Θάσου».

    Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πατήρας.

 Έγκριση οριστικής μελέτης οδοποιίας και οριστικής υδραυλικής μελέτης του υποέργου «Μελέτη Ανακατασκευής Επαρχιακής οδού Νο2 από 5ο χλμ έως όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» της μελέτης «Μελέτη Ανακατασκευής της Ε.Ο. Νο2 από το 5ο χλμ έως τα όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» ΚΑΕ 2007ΜΠ03130000

   Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

  Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  της μελέτης: «Μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)»

   Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

 Αναθέσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Β΄/θμιας εκπαίδευσης, της Π.Ε. Καβάλας.

  Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

  Ίδρυση  και λειτουργία  Λαϊκής  Αγοράς στην Τούζλα  , θεώρηση –ανάκληση επαγγελματικών αδειών , αμοιβαία αλλαγή θέσης , μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας και  αλλαγή κατηγορίας ως προς τα πωλούμενα είδη, στην Π.Ε. Καβάλας.

 Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Έβρου στην θέση Ελίκη Γεμιστής», στο αγρόκτημα Γεμιστής του ΔΔ Πέπλου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου από το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

  Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : (Υδρομάστευση ρέματος Φωλιάς ) στην περιοχή Λατομείου Δύμης του Δήμου Ιάσμου  το οποίο προτείνεται από τον Ομώνυμο Δήμο που ανήκει στην Π.Ε. Ροδόπης.         

   Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κωνσταντίνος  Ζηκόπουλος.

 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Τυροκομείο» ιδιοκτησίας του κ. Τερζανίδη Γεωργίου που προτείνεται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στην περιοχή Πυργοχωρίου Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση    περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης του Δήμου Παγγαίου», της  Π.Ε. Καβάλας.         

  Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

 Έγκριση αιτήσεων για μεταβίβαση, διαγραφή, θεώρηση αδειών, τοποθέτηση και οριστικοποίηση θέσεων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Έβρου.

   Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου, κ. Ιωάννης Σισμερίδης.

 Έγκριση αιτήσεων για τοποθέτηση, ανακλήσεις και μεταβιβάσεις  αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στην Π.Ε.Δράμας.

 Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Τελλίδης.

 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  για το έργο με τίτλο «Ανασκαφικές εργασίες στον Ταφικό Τύμβο Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας», στην Π.Ε. Έβρου. 

  Εισηγήτρια : Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Μαρία Γκουγκουσκίδου.

 Έγκριση για την εγκατάσταση Προγ/τος CONN-X DP 24 M στο Γραφείο Αγροτ. Οικον. & Κτηνιατρικής Χρυσούπολης, στην Π.Ε. Καβάλας.

   Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

 Έγκριση αιτήσεων για οριστική διαγραφή, μεταβίβαση, θεώρηση και οριστική αναστολή αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Ροδόπης.

   Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

 Έγκριση αιτήσεων για παραίτηση, μεταβίβαση και θεώρηση  αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Ξάνθης.

Εισηγήτρια: Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Γεωργία Μαραγκού.

 Παραχώρηση  χώρου για στέγαση  του Σταθμού του ΕΚΑΒ στην Κομοτηνή.

  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

  Έγκριση της μελέτης κτηματολογίου από χ.θ.0+000 έως χ.θ.11+000 του υποέργου «Μελέτη Ανακατασκευής Επαρχιακής οδού Νο2 από 5ο χλμ έως όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» της μελέτης «Μελέτη Ανακατασκευής της Ε.Ο. Νο2 από το 5ο χλμ έως τα όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» ΚΑΕ 2007ΜΠ03130000.

   Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

 Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών του υποέργου «Μελέτη Ανακατασκευής Επαρχιακής οδού Νο2 από 5ο χλμ έως όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» της μελέτης «Μελέτη Ανακατασκευής της Ε.Ο. Νο2 από το 5ο χλμ έως τα όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» ΚΑΕ 2007ΜΠ03130000.

  Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

 Έγκριση της Προμελέτης τεχνικών, στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά, στην Π.Ε. Ροδόπης.

   Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

 Παραχώρηση χρήσης χώρου στον 5ο όροφο του κτηρίου του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού (ΕΟΚ) που βρίσκεται στην οδό 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη, στο Ι.Ε.Κ. Δράμας, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

 Προγραμματική Σύμβαση  του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης που αφορά  την υλοποίηση του  έργου: «Ποτίστρες -Ομβροδεξαμενές Δήμου Προσοτσάνης», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους  2012 της Π. Ε. Δράμας.

 Εισηγήτρια: Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης  που αφορά  την υλοποίηση του  έργου: «Εγκατάσταση μηχανημάτων ελέγχου νερού στο δίκτυο του ΤΟΕΒ  Σιταγρών – Μυλοποτάμου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους  2012 της Π. Ε. Δράμας.

  Εισηγήτρια: Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.