Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 19:00 προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

1.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡ. 6/30-5-2012

2.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

3.   Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012

4.

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 19:00 προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

1.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡ. 6/30-5-2012

2.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

3.   Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012

4.   ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ 2011

5.   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

6.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

7.   ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

8.   ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ

9.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ