Τη  Δευτέρα και ώρα 19.00 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της υπ. αριθ. 146/9-5-2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  ως προς την σύνθεση του εταιρικού σχήματος, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”. (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

02ο ΘΕΜΑ :Συμπλήρωση της υπ. αριθ.

Τη  Δευτέρα και ώρα 19.00 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της υπ. αριθ. 146/9-5-2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  ως προς την σύνθεση του εταιρικού σχήματος, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”. (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

02ο ΘΕΜΑ :Συμπλήρωση της υπ. αριθ. 147/9-5-2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  ως προς την σύνθεση του εταιρικού σχήματος, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο: “Απασχόληση- Ανάπτυξη Ξάνθης” (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

03ο ΘΕΜΑ :Συμπλήρωση της υπ. αριθ. 148/9-5-2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  ως προς την σύνθεση του εταιρικού σχήματος, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο: “ΑΣ Ανάπτυξη – Συνοχή – Απασχόληση Αγροτικού Χώρου Ξάνθης” και διακριτικό τίτλο “ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικού χώρου Ξάνθης” (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

04ο ΘΕΜΑ :Συμπλήρωση της υπ. αριθ. 149/9-5-2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  ως προς την σύνθεση του εταιρικού σχήματος, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο: “Α.Σ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ” και διακριτικό τίτλο “Α.Σ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ… Π.Ε  ΞΑΝΘΗΣ” (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

05ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.53/2012 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά “Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΤΗΘΥΣ  και τον διακριτικό τίτλο “Α.Σ ΤΗΘΥΣ”. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Ξάνθης κ. Μπένης Δημήτριος)

06ο ΘΕΜΑ :Ονομασία Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ευμοίρου. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης)

07ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του χώρου πλευρικά από τη δυτική πλευρά του ποταμού Κόσυνθου (δίπλα στο παρκινγκ του κολυμβητήριου) καθώς και την αίθουσα “ΑΡΙΩΝΑΣ” (Δημοτικό Κολυμβητήριο) (Εισηγήτρια Ασηξαρίδου Παρθένα)

08ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μέρους οφειλών της Σαρνισλίδου Σοφίας του Βασιλείου. (Εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

09ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη του μισθώματος των καταστημάτων αρ. 53-58 και αρ. 28-30 στη δημοτική αγορά κατόπιν αίτησης της μισθώτριας εταιρίας. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

10ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη του μισθώματος δύο καταστημάτων Β΄ και Γ΄ στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 κατόπιν αίτησης του μισθωτή. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

11ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του αριθ. 52 καταστήματος στη δημοτική αγορά. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

12ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης των αριθ. 3α και 4 καταστημάτων στη δημοτική αγορά. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

13ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με αίτημα δημότη για απαλλαγή ή μη τελών ταφής (Εισηγητής Κηπουρός Κώστας)

14ο ΘΕΜΑ :Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 21/12 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

15ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 82/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σταυρούπολης που αφορά την “Προσκύρωση Καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου σε ιδιοκτησία” ως προς την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Προσκύρωσης για λογαριασμό του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Παπαδόπουλος Κυριάκος))

16ο ΘΕΜΑ : Εκποίηση με δημοπρασία κινητών πραγμάτων του Δήμου Ξάνθης που υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Παπαδόπουλος Κυριάκος)

17ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμήματος εξαγοράς προσκυρούμενης έκτασης εμβαδού 71,25m2 που βρίσκεται στο Ο.Τ.52 του οικισμού Σταυρούπολης. (Εισηγητής Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπένης Δημήτριος)

18ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 590/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την μη αύξηση της επιβολής  τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης  για το έτος 2012 ως προς την παράγραφο Γ. (Εισηγητής Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπένης Δημήτριος)

19ο ΘΕΜΑ :Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2012-2013 (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

20ο ΘΕΜΑ :Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Εισηγητής Βασίλης Χατζηβασιλείου)

21ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας Αναβάθμισης Παλιάς Πόλης – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

22ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης σταυρού φαρμακείου και ενημερωτικών πινακίδων στην επαρχιακή οδό της δημοτικής κοινότητας Κιμμερίων. (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

23ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με την επικαιροποίηση της με αριθμό 487/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που αφορά στην “Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Παλιννοστούντων Ομογενών στην Εκτενεπόλ (πρώην ΖΕΠ Ξάνθης) που αφορά α) δημιουργία πεζοδρόμων στο εσωτερικών των οικοδομικών τετραγώνων β) μετατόπιση οικοδομικών γραμμών και ταύτιση αυτών με τις υπάρχουσες κατασκευές γ) έγκριση διαγραμμάτων κάλυψης δ) τροποποίηση όρων δόμησης – χρήσεως γης”. (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

25ο ΘΕΜΑ :Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

26ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ” ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΜΠΑΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

27ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ” ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

28ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ” ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΡΙΝΟ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

29ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ” ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΚΥΡΩΝ-ΑΛΕΚΙΧΩΡΙΟΥ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

30ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ” ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

31ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

32ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

33ο ΘΕΜΑ :Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.14 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

34ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

35ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ” (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ