ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Καλούνται τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Γηροκομείο Ξάνθης – ο Άγιος Βασίλειος» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 πμ. στην αίθουσα δεξιώσεων του Γηροκομείου Ξάνθης « Ο Μέγας Βασίλειος».


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Καλούνται τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Γηροκομείο Ξάνθης – ο Άγιος Βασίλειος» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 πμ. στην αίθουσα δεξιώσεων του Γηροκομείου Ξάνθης « Ο Μέγας Βασίλειος». Επειδή χρειάζεται ενισχυμένη απαρτία η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευσηθα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00 πμ στην αίθουσα δεξιώσεων του Γηροκομείου Ξάνθης « Ο Μέγας Βασίλειος»ασχέτως αριθμού παρουσιών.

   ΘΕΜΑΤΑ

  1. Παρουσίαση οικονομικής κατάστασης του Ιδρύματος
  2. Μερική εκποίηση ακινήτων του Ιδρύματος
  3. Διάφορα θέματα – Προτάσεις