“Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τα αρτοποιεία του νομού μας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, για καθημερινή παροχή αρτοποιημάτων σε πολλά σχολεία, με σκοπό τη σίτιση άπορων μαθητών.

“Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τα αρτοποιεία του νομού μας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, για καθημερινή παροχή αρτοποιημάτων σε πολλά σχολεία, με σκοπό τη σίτιση άπορων μαθητών. Επίσης τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και για τη συνεχιζόμενη έως τώρα προσφορά τους σε αρκετά νοικοκυριά.
Ευχαριστούμε τα αρτοποιεία:
<< Αδριανούπολης>>, Ξάνθη
Ασημάκη Ιωάννη , Γενισέα
<< Αμπεριάδης>>, Ξάνθη
<< Βυζαντινός φούρνος>>, Ξάνθη
Γκουτζίδη Λεωνίδα,, Σούνιο
Δερμενζοπούλου Φεβρονία, Εύλαλο
Δομασή Ιωάννη, Άβδηρα
<<Δια χειρός Ιωάννη>>, Ξάνθη
<< Κίτρινος φούρνος>>, Ξάνθη
Κωνσταντινίδη Γιώργου, Ξάνθη
<<Καράνταη>>, Εχίνος
<< Λεχούδης>>,Ξάνθη
<<Μολαλή>>, Εχίνος
Μουμίν ογλού Εργίκ κ Ερχάν, Ηλιόπετρα
<<Μύλος>>, Ξάνθη
Μυλωνά Αναστάσιου, Μυρωδάτο
<<Τακούδη>>, Άβατο
Παρασκευοπούλου Ελισσάβετ, Χρύσα

Η προσωρινή διοίκηση