ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ (ΣΟΠΠΠ)

ΣΤΗΝ Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012.

 ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ (ΣΟΠΠΠ)

ΣΤΗΝ Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012.