Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ βάσει της κείμενης νομοθεσίας εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμά της για την περίοδο 2012 – 2014. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κείμενο – οδηγό βάσει του οποίου θα οργανωθεί η λειτουργία της Περιφέρειας ενώ θα καθοριστούν με απόλυτη ακρίβεια οι αναπτυξιακές της επιλογές και προτεραιότητες προκειμένου αυτή να εκπληρώσει την αποστολή της και να πετύχει το όραμά της.

Ήδη η πρώτη φάση της εκπόνησης ολοκληρώθηκε, με την έγκριση της Ενότητας που αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου με την υπ. αριθμ.

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ βάσει της κείμενης νομοθεσίας εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμά της για την περίοδο 2012 – 2014. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κείμενο – οδηγό βάσει του οποίου θα οργανωθεί η λειτουργία της Περιφέρειας ενώ θα καθοριστούν με απόλυτη ακρίβεια οι αναπτυξιακές της επιλογές και προτεραιότητες προκειμένου αυτή να εκπληρώσει την αποστολή της και να πετύχει το όραμά της.

Ήδη η πρώτη φάση της εκπόνησης ολοκληρώθηκε, με την έγκριση της Ενότητας που αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου με την υπ. αριθμ. 212/2012 Απόφασή του.

Προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ προχωρά σε κοινωνική διαβούλευση στο πλαίσιο της οποίας καλεί όλους τους ενεργούς πολίτες καθώς και τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Το σχετικό κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pamth.gov.gr/ όπου είναι προσβάσιμο από όλους.

Όσοι επιθυμούν να διατυπώσουν τις απόψεις ή παρατηρήσεις τους έχουν τη δυνατότητα να τις υποβάλλουν εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Περιφέρεια ΑΜΘ, Γραφείο Περιφερειάρχη (για διαβούλευση Ε.Π.) – Γ. Κακουλίδη 1 – 69100 Κομοτηνή, ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: diavoulefsi@pamth.gov.gr, έως και τις 22 Ιουνίου 2012.