Συνεδρίασε την Παρασκευή 1 Ιουνίου στην Κομοτηνή στη 10η τακτική του συνεδρίαση για το 2012, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη  και δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού – 1η φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αφορά στο διάστημα 2012 – 2014. 

Ένα Σχέδιο στο οποίο γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της Περ

Συνεδρίασε την Παρασκευή 1 Ιουνίου στην Κομοτηνή στη 10η τακτική του συνεδρίαση για το 2012, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη  και δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού – 1η φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αφορά στο διάστημα 2012 – 2014. 

Ένα Σχέδιο στο οποίο γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και στους τομείς της εσωτερικής της οργάνωσης και λειτουργίας. Αφορά και έχει στόχο τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της και να επιτύχει το όραμα της. Ένα Σχέδιο στην βάση του οποίου τα κρίσιμα ζητήματα μετατρέπονται σε σύνολο στόχων και προσδιορίζουν την στρατηγική της Περιφέρειας και τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες (άξονες και μέτρα).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το θέμα που αφορά στον καθορισμό εδρών Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) των Περιφερειακών Ενοτήτων παρουσία των επαγγελματιών του κλάδου και ειδικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου των επιβατικών Δ.Χ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Προέδρου του.

Τα μέλη του Συμβουλίου ακόμα ενέκριναν κατά πλειοψηφία την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Εθνικής Οδού Νο 2 Απαλός – Λουτρά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας 2007-2013» προϋπολογισμού 21.050.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) καθώς επίσης ενέκριναν κατά πλειοψηφία και την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2012  της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Τέλος τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωμοδότησαν για μία σειρά Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν σε έργα ιδιωτικών επενδύσεων.