Η νικηφόρα και συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων από το σύνολο των συμπολιτών μας , μας δίνει επιπλέον δύναμη να συνεχίσουμε την νικηφόρα πορεία μας προ τις εκλογές τις 17ης Ιουνίου 2012.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της κοινωνίας και των συμπολιτών μας , διευρύνουμε τον κομματικό μηχανισμό μας, ορίζοντας άξια και δυναμικά στελέχη της κοινωνίας μας μέσω των οποίων  θα υπάρχει αμεσότερη επαφή με τους πολίτες.

<P style=

Η νικηφόρα και συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων από το σύνολο των συμπολιτών μας , μας δίνει επιπλέον δύναμη να συνεχίσουμε την νικηφόρα πορεία μας προ τις εκλογές τις 17ης Ιουνίου 2012.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της κοινωνίας και των συμπολιτών μας , διευρύνουμε τον κομματικό μηχανισμό μας, ορίζοντας άξια και δυναμικά στελέχη της κοινωνίας μας μέσω των οποίων  θα υπάρχει αμεσότερη επαφή με τους πολίτες.

Τα στελέχη που έχουν οριστεί ανά τομέα και συντονιστές για τις εκλογές τις                      17ης Ιουνίου 2012 ανά περιοχή είναι τα έξης :

 

Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής  Νομού Ξάνθης

Τσανόγλου Πόπη  6941667597

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ευστρατίου Παράσχος 6974945444

Συντονιστής Εκλογικού Αγώνα Δήμου Ξάνθης

Δούζης Δημήτριος 6948578344

Συντονίστρια Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης

Ούτση Χρύσα 6958008970

Συντονιστής Εκλογικού Αγώνα  Δήμου Τοπείρου

Καστρινάκης Ευάγγελος  6978946727

Συντονιστής Εκλογικού Αγώνα Δήμου Αβδήρων

Σαμπανίδης Γεώργιος  6937873105