Συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ , θα διαθέσει δωρεάν δύο (2) τόνους σπαραγγιών στις 1/06/2012 ημέρα Παρασκευή , στον οικισμό Αβδήρων κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς των Αβδήρων.
Ευχαριστούμε θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνεταιρισμού για την πρωτοβουλία τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ , θα διαθέσει δωρεάν δύο (2) τόνους σπαραγγιών στις 1/06/2012 ημέρα Παρασκευή , στον οικισμό Αβδήρων κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς των Αβδήρων.
Ευχαριστούμε θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνεταιρισμού για την πρωτοβουλία τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ