Πρωταθλήτρια στο ποσοστό μείωσης μισθών με 28,50%, μέσω των ατομικών συμβάσεων εργασίας, αναδεικνύεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Πρωταθλήτρια στο ποσοστό μείωσης μισθών με 28,50%, μέσω των ατομικών συμβάσεων εργασίας, αναδεικνύεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Τα νέα στοιχεία του ΣΕΠΕ (επιθεωρητές Εργασίας) για το πρώτο τετράμηνο του 2012 καταγράφουν, πανελλαδικά, έκρηξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας με μείωση μισθών (κατά μέσο όρο) κατά 22,9% αλλά και αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χτες το ΣΕΠΕ:

-από τις 14/2/2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου για το νέο μνημόνιο) μέχρι τις 15/5/2012 σε 16.338 επιχειρήσεις με 64.201 εργαζομένους συμφωνήθηκαν ατομικές συμβάσεις εργασίας με, μεσοσταθμική, μείωση μισθών ύψους 22,9%. Ειδικά για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό μείωσης μισθού μέσω των ατομικών συμβάσεων κινείται στο 28,5% έναντι 23,5% της Κεντρικής Μακεδονίας και 24,30% της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκε η σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων σε 263 επιχειρήσεις με 13.829 εργαζομένους και με μεσοσταθμική μείωση αποδοχών ύψους 21,35%.