Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14 & 15 Μάη για ανάδειξη μελών του διοικητικού συμβουλίου  – αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία – εκπροσώπους στο συμβούλιο μεταθέσεων καθώς κι ελεγκτή  επιτροπή  τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1.         ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνδυασμός :Για τον αστυνομικό και την αστυνομία

Α/Α      ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ     &n

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14 & 15 Μάη για ανάδειξη μελών του διοικητικού συμβουλίου  – αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία – εκπροσώπους στο συμβούλιο μεταθέσεων καθώς κι ελεγκτή  επιτροπή  τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1.         ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνδυασμός :Για τον αστυνομικό και την αστυνομία

Α/Α      ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ           ΨΗΦΟΙ

1.         ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ            Κωνσταντίνος Ελευθέριος      135

2.         ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                       Ιωάννης                       Γεωργίου         97

3.         ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ             Ανέστης                      Δημήτριος       97

4.         ΑΡΑΠ                          Μαγδαληνή     Νικόλαος        95

5.         ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ      Αναστάσιος     Καλλίδωρος    87

6.         ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ               Παναγιώτης     Χρήστου          72

7.         ΚΕΧΑΓΙΑΣ                 Κύρκος                       Μηνά               56

8.         ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ         Δημήτριος       Κωνσταντίνος 46

9.         ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ             Δημήτριος       Ιωάννης                       38

10.       ΜΕΛΙΔΗΣ                   Δημήτριος       Νικόλαος        28

 

Β΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ): 13

Γ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΙΚΟΣ) : 5

Δ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΥΡΟΣ): 16

Ε΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΧΟΥΦΤΕΡΗΣ): 10

Εκλέγονται οι πρώτοι 7 σε σταυρούς

 

2.         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ στην Π.Ο.ΑΣ.Υ

Συνδυασμός: Για τον αστυνομικό και την αστυνομία

Α/Α      ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ           ΨΗΦΟΙ

1.         ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ            Κωνσταντίνος Ελευθέριος      147

2.         ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ                    Απόστολος      Χρήστος          112

3.         ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ             Ανέστης                      Δημήτριος       109

4.         ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ              Απόστολος      Νικόλαος        85

5.         ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ              Χρήστος          Κυριάκος        58

6.         ΠΙΣΤΟΛΑΣ                 Ιωάννης                       Αλέξανδρος    42

7.         ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ    Στυλιανός        Γεώργιος         41

 

Β΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ): –

Γ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΙΚΟΣ) : 5

Δ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΥΡΟΣ): 15

Ε΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΧΟΥΦΤΕΡΗΣ): –

Εκλέγονται οι πρώτοι 5 σε σταυρούς

 

3. Για Εκπροσώπους στο Συμβούλιο Μεταθέσεων

Συνδυασμός: Για τον αστυνομικό και την αστυνομία

Α/Α      ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ             ΨΗΦΟΙ

1.         ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ      Αναστάσιος     Καλλίδωρος    104

2.         ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ     Δημήτριος       Κων/νου                      64

 

Β΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ): 13

Γ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΙΚΟΣ) : –

Δ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΥΡΟΣ): 15

Ε΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΧΟΥΦΤΕΡΗΣ): 10

Εκλέγεται  ο πρώτος σε σταυρούς και αναπληρωματικός ο δεύτερος                                         

 

4.ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνδυασμός: Για τον αστυνομικό και την αστυνομία

Α/Α      ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ             ΨΗΦΟΙ

1.         ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντώνιος        104

2.         ΠΕΤΡΙΔΗΣ                  Στέφανος         Αριστείδης      100

3.         ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ               ΑΣΗΜΕΝΙΑ    Κων/νος                      99

 

Β΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ): –

Γ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΙΚΟΣ) : –

Δ΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΜΠΥΡΟΣ): –

Ε΄ Μεμονωμένος Υποψήφιος (ΧΟΥΦΤΕΡΗΣ): –

Εκλέγονται οι 3 πρώτοι σε σταυρούς 

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, που προήλθε από τις εκλογές της 14 & 15-5-2012, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16-5-2012, ως εξής:

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :              ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:            ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ανέστης

Τ Α Μ Ι Α Σ:                       ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κύρκος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡ:        ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Παναγιώτης

ΜΕΛΗ:                  ΑΡΑΠ Μαγδαληνή,  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο             

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ανέστης