Από το Δ΄ Σώμα Στρατού ανακοινώνεται ότι, από 23 έως 25 Μαΐου  2012 οι Σπουδαστές της ΙΙΙης Τάξεως της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στα πλαίσια εκπαιδευτικού ταξιδιού τους, θα επισκεφθούν την Περιοχή Ευθύνης του  Δ΄ Σώματος Στρατού.

Στις 23 12:00 Μαΐου  2012 θα ενημερωθούν στο Αμφιθέατρο του Σ.Στρατού (Στρδο «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ») από αρμόδιους Επιτελείς για τις δραστηριότητες του Δ΄ Σώματος Στρατού και στις 25 16:00 Μαΐου 2012, θα αναχωρήσουν για Αλεξανδρούπολη.

 Από το Δ΄ Σώμα Στρατού ανακοινώνεται ότι, από 23 έως 25 Μαΐου  2012 οι Σπουδαστές της ΙΙΙης Τάξεως της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στα πλαίσια εκπαιδευτικού ταξιδιού τους, θα επισκεφθούν την Περιοχή Ευθύνης του  Δ΄ Σώματος Στρατού.

Στις 23 12:00 Μαΐου  2012 θα ενημερωθούν στο Αμφιθέατρο του Σ.Στρατού (Στρδο «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ») από αρμόδιους Επιτελείς για τις δραστηριότητες του Δ΄ Σώματος Στρατού και στις 25 16:00 Μαΐου 2012, θα αναχωρήσουν για Αλεξανδρούπολη.