Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚΑ) της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012  στην Κομοτηνή, υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Γεωργίας Νικολάου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής που εκπροσωπούν την αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και Δήμους), τους παραγωγικούς χώρους της Περιφέρειας (Εργαζόμενους, Επαγγελματίες, Βιοτέχνες, Εμπόρους, Ξενοδόχους, Αγρότες), τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής (Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο), δημόσιους φορείς (Οργανισ

Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚΑ) της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012  στην Κομοτηνή, υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Γεωργίας Νικολάου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής που εκπροσωπούν την αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και Δήμους), τους παραγωγικούς χώρους της Περιφέρειας (Εργαζόμενους, Επαγγελματίες, Βιοτέχνες, Εμπόρους, Ξενοδόχους, Αγρότες), τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής (Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο), δημόσιους φορείς (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) κλπ.

Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής αφορούν:

  • στη διατύπωση εισηγήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσής της με την αγορά εργασίας,
  • στη διερεύνηση και εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας και
  • στην ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ, στα ΚΕΚ και γενικότερα στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στη έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικολάου τόνισε ότι οι προτάσεις που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής μπορούν να συμβάλλουν στο έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα στην εκπόνηση του Περιφερειακού Προγράμματος δια Βίου Μάθησης και στην κατάρτιση του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του τόπου, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εργατικού δυναμικού ώστε να ανταποκρίνεται στη ζήτηση και το ρόλο των θεσμών και των φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία.