Συμπαρίσταμαι ολόψυχα στο ρεαλιστικό και μονοδρομικό αίτημα προς την Α.Τ.Ε. ΒΑΝΚ των σωματείων εργατοτεχνιτών, εργαζομένων και υπαλλήλων της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., σχετικά με την εκταμίευση της πρώτης δόσης του πρόσφατα εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου, ύψους 1.350.000 Ευρώ για τη ΣΕΚΑΠ.

Η βιωσιμότητα της επιχείρησης έπρεπε, πρέπει και θα πρέπει να’ναι το μέλημα κάθε αρμοδίου να την διαφυλάξει.

Συμπαρίσταμαι ολόψυχα στο ρεαλιστικό και μονοδρομικό αίτημα προς την Α.Τ.Ε. ΒΑΝΚ των σωματείων εργατοτεχνιτών, εργαζομένων και υπαλλήλων της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., σχετικά με την εκταμίευση της πρώτης δόσης του πρόσφατα εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου, ύψους 1.350.000 Ευρώ για τη ΣΕΚΑΠ.

Η βιωσιμότητα της επιχείρησης έπρεπε, πρέπει και θα πρέπει να’ναι το μέλημα κάθε αρμοδίου να την διαφυλάξει. Σε μια εποχή μαρασμού της επιχειρηματικότητας σ’έναν τόπο που δεινοπαθεί μία ιστορική και άλλοτε ανθούσα καπνοβιομηχανία πρέπει να αποτελεί συνιστώσα όλων των προσπαθειών εκείνων που κρατούν στα χέρια τους την τύχη της.

Είμαι και θα παραμείνω υποστηρικτής του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων, γύρω από τους οποίους πρέπει να συσπειρωθούν οι προσπάθειες όλων των θεσμικά υπευθύνων για την βιωσιμότητα της.

 

                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ

                                         Ανακηρυχθείς Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

                                                        Νομού Ξάνθης