Αυτήν την Τετάρτη (09/05/2012) στις 19:30 (με ή χωρίς κυβέρνηση) εμείς θα συναντηθούμε στο ΠΑΚΕΘΡΑ, Μπότσαρη 20, στην Παλιά Ξάνθη.

Θέμα μας, η πόλη μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για την Ξάνθη;

Γι αυτές τις μικρές …τις μεγάλες ασχήμιες, ελλείψεις, παραλήψεις, κακοτεχνίες… που συναντάμε στα βήματά μας, στη σκέψη μας, και θέλουμε να τις αλλάξουμε και να τις βελτιώσουμε.

 

ΠΑΚΕΘΡΑ

Αυτήν την Τετάρτη (09/05/2012) στις 19:30 (με ή χωρίς κυβέρνηση) εμείς θα συναντηθούμε στο ΠΑΚΕΘΡΑ, Μπότσαρη 20, στην Παλιά Ξάνθη.

Θέμα μας, η πόλη μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για την Ξάνθη;

Γι αυτές τις μικρές …τις μεγάλες ασχήμιες, ελλείψεις, παραλήψεις, κακοτεχνίες… που συναντάμε στα βήματά μας, στη σκέψη μας, και θέλουμε να τις αλλάξουμε και να τις βελτιώσουμε.

 

ΠΑΚΕΘΡΑ