Διδάσκων καθηγητής:

Θανάσης Μουσόπουλος, Φιλόλογος-Συγγραφέας

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

 Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

 

      Συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τη Γλώσσα και  Γραμματεία, την Ιστορία και  τον Πολιτισμό κατά τη λεγόμενη Βυζαντινή Περίοδο, παράλληλα όμως κατά το δεύτερο εξάμηνο θα εξετάσουμε κείμενα του Πλάτωνα και Αριστοτέλη, που έπαιξαν βασικό ρόλο στη δη

Διδάσκων καθηγητής:

Θανάσης Μουσόπουλος, Φιλόλογος-Συγγραφέας

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

 Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

 

      Συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τη Γλώσσα και  Γραμματεία, την Ιστορία και  τον Πολιτισμό κατά τη λεγόμενη Βυζαντινή Περίοδο, παράλληλα όμως κατά το δεύτερο εξάμηνο θα εξετάσουμε κείμενα του Πλάτωνα και Αριστοτέλη, που έπαιξαν βασικό ρόλο στη δημιουργία της βυζαντινής διανόησης.

 

  1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :

   Στη Βυζαντινή Αναγέννηση ανήκει ο Μιχαήλ Χωνιάτης ( π.1138 – π. 1222) που το 1182 αναδείχθηκε μητροπολίτης Αθηνών το 1204 που καταλήφθηκε η Αθήνα από τους Σταυροφόρους. Από το πλούσιο έργο του θα προσεγγίσουμε τον «Εισβατήριον λόγον, ότε πρώτον ταις Αθήναις επέστη», ενώ στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε το περίφημο Λεξικό Σουίδατου 10ου αιώνα.

 

  Προσεγγίζουμε παραγράφους από το έργο του Πλάτωνα «Συμπόσιον», που είναι ένας κλασικός διάλογος για τον έρωτα. Θα μεταφράσουμε τις παραγράφους που περιλαμβάνουν την ομιλία του Σωκράτη / Διοτίμας. Οι πλατωνικές απόψεις για τον έρωτα σε αντιδιαστολή με τη χριστιανική αγάπη βρήκαν ευνοϊκό ακροατήριο στη βυζαντινή σκέψη. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη φιλία, που αναλύει ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια».

  Μελετούμε επίσης τα βασικά στοιχεία δομής του αρχαιοελληνικού λόγου, ετυμολογικό και αρχικούς χρόνους των ανωμάλων ρημάτων, που μας βοηθούν να παράγουμε λέξεις.

 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ :

  Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012    Σπουδαστές και σπουδάστριες θα παρουσιάσουν κάποιες εργασίες που ετοίμασαν, ενώ προσεγγίζοντας το Θρακικό πολιτισμό, θα ασχοληθούμε με τους Ξένους ταξιδιώτες που διήλθαν από τη Θράκη και τους Λόγιους στη Θράκη, κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.

 

 

Τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για ενηλίκους πραγματοποιούνται στις 18:00-20:00 και Ιστορίας Λαογραφίας της Θράκης πραγματοποιούνται στις 20:00-21:00 στο αναγνωστήριο «Κυριάκος Σταματιάδης» της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στην καπναποθήκη «Π», στην οδό Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη.