Εκρίθηκε η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της ΣΕΚΑΠ ΑΕ. σε συνεδρίαση γνωμοδοτικής επιτροπης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το επενδυτικό σχέδιο της ΣΕΚΑΠ ΑΕ βρίσκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και η χρηματοδότηση του κατέστη εφικτή μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.

Εκρίθηκε η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της ΣΕΚΑΠ ΑΕ. σε συνεδρίαση γνωμοδοτικής επιτροπης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το επενδυτικό σχέδιο της ΣΕΚΑΠ ΑΕ βρίσκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και η χρηματοδότηση του κατέστη εφικτή μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.