Συνεδρίασε την Δευτέρα 30 Απριλίου, εκτάκτως στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2012, όπως  επίσης και την εισηγητική  έκθεση  του προϋπολογισμού  για  το  πρώτο  τρίμηνο του 2012.

Επίσης ενέκριναν ομόφωνα το Πρόγραμμα διαχείρισης και απόρριψης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το έτος 2012, προ

Συνεδρίασε την Δευτέρα 30 Απριλίου, εκτάκτως στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2012, όπως  επίσης και την εισηγητική  έκθεση  του προϋπολογισμού  για  το  πρώτο  τρίμηνο του 2012.

Επίσης ενέκριναν ομόφωνα το Πρόγραμμα διαχείρισης και απόρριψης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το έτος 2012, προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ με την διαβεβαίωση αρμοδίως ότι θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. Ακόμη, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με το αρμόδιο Εργαστήριο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την παρακολούθηση της Ποιότητας των νερών για χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου προκειμένου, εντός του διαστήματος αυτού να προχωρήσουν οι διαδικασίες διερεύνησης λειτουργίας εργαστηρίου από ίδια μέσα της Περιφέρειας εφόσον διαθέτει τον σχετικό κατάλληλο εξοπλισμό.

Τα μέλη του οργάνου ακόμη ομόφωνα ενέκριναν την σύναψη 2 προγραμματικών συμβάσεων ύψους 500 χιλιάδων ευρώ, με τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης προκειμένου να συντηρηθούν και να εκσυγχρονιστούν τόσο ο Ξενώνας όσο και το Κέντρο Ενημέρωσης του Οικοτουριστικού  Κέντρου του μοναδικού βιότοπου της Δαδιάς στην ΠΕ Έβρου, ενός ανεκτίμητης αξίας πόρου για την χώρα και φυσικά για την Περιφερειακή οικονομία που συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος με την τοπική ανάπτυξη.

Τέλος, το  Συλλογικό όργανο γνωμοδότησε για  μια σειρά μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων  που  αφορούν   που  αφορούν  σε  έργα  ιδιωτικού  και  δημοσίου ενδιαφέροντος.