Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης και αποφασίστηκαν τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ομόφωνα επικυρώθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης αρ. 15, 16, 17/2011 και 1, 2, 3/2012.

ΘΕΜΑ 2ο

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η αύξηση κατά 0,15Ε της χιλιομετρικής αποζημίωσης των οδοιπορικών εξόδων για τις μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ., της Δ.Ε.

Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης και αποφασίστηκαν τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ομόφωνα επικυρώθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης αρ. 15, 16, 17/2011 και 1, 2, 3/2012.

ΘΕΜΑ 2ο

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η αύξηση κατά 0,15Ε της χιλιομετρικής αποζημίωσης των οδοιπορικών εξόδων για τις μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ., της Δ.Ε. και των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η κάλυψη εξόδων χρήσης ταξί σε περίπτωση που η μετακίνηση με μέσα μαζικής συγκοινωνίας δεν είναι εφικτή.

ΘΕΜΑ 3ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ξάνθης σε αναπτυξιακές συμπράξεις για την υλοποίηση σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας” (ΤΟΠΣΑ).

ΘΕΜΑ 4ο

Αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος σχετικά με τα οικονομικά πλεονεκτήματα και προβλήματα της περιοχής μας, στοιχεία τα οποία ζήτησε από το Επιμελητήριο Ξάνθης η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), μέχρις ότου όλα τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι οποίες θα ενσωματωθούν σε μια ολοκληρωμένη εισήγηση.

ΘΕΜΑ 5ο

Η σύμβουλος του Επιμελητηρίου για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κα. Ανθή Παναγιώτου παρουσίασε αναλυτικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί το Επιμελητήριο Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 6ο

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός χρήσης 2011 Επιμελητηρίου Ξάνθης.

 

Ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα τέθηκε από τον Πρόεδρο κ. Στυλιανό Μωραΐτη η σύνοψη μελέτης για τη δημιουργία ΕΟΖ στην περιφέρειά μας, την οποία απέστειλε προς το Επιμελητήριο η Περιφέρεια Α.Μ-Θ ζητώντας τις όποιες απόψεις ή παρατηρήσεις του φορέα σχετικά.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. από κοινού αποφάσισαν να μελετήσουν την πρόταση μοντέλου δημιουργίας ΕΟΖ Α.Μ-Θ και κατόπιν να συζητήσουν εκ νέου ώστε να αποσταλεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη θέση.

 

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΥ