Αγαπητέ κ. Γεωργιάδη,

Διάβασα στην εγκριτη εφημερίδα σου “ΑΓΩΝΑΣ” της Παρασκευής 27 Απριλίου 2012 Δήλωση του Υποψηφίου με το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) Γιατρού κ. Ιπποκράτη Καμαρίδη, περί παραιτήσεως των Βουλευτικών προνομίων, σε περίπτωση εκλογής του ως Βουλευτή και δεν μπορώ να μη σχολιάσω το γεγονός ευμενώς.

Γνωρίζω τον γιατρό κ.

Αγαπητέ κ. Γεωργιάδη,

Διάβασα στην εγκριτη εφημερίδα σου “ΑΓΩΝΑΣ” της Παρασκευής 27 Απριλίου 2012 Δήλωση του Υποψηφίου με το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) Γιατρού κ. Ιπποκράτη Καμαρίδη, περί παραιτήσεως των Βουλευτικών προνομίων, σε περίπτωση εκλογής του ως Βουλευτή και δεν μπορώ να μη σχολιάσω το γεγονός ευμενώς.

Γνωρίζω τον γιατρό κ. Καμαρίδη, ξέρω ότι η εμπλοκή του σ’ αυτόν τον προεκλογικό αγώνα έχει χαρακτήρα διαμαρτυρίας, προσπάθειας αντιστάσεως στον κατήφορο που καιρό τώρα έχουν πάρει τα οικονομικά (και όχι μόνο) της Πατρίδας μας και τον συγχαίρω θερμά γιατί έλαβε την πρωτοβουλία να παραιτηθεί με Υπεύθυνη Δήλωση από:

α. Την Βουλευτιή ασυλία

β. Τις οποιεσδήποτε προστατευτικές διατάξεις που αφορούν παραγραφή αδικημάτων

γ. Τα προνόμοια ασυλίας Υπουργών

δ. Το ήμισυ των εκάστοτε μηνιαίων απολαβών

ε. Της Βουλευτικής συντάξεως

και θέτει στην δημοσιότητα τα οικονομικά του στοιχεία για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του σε χρηματισμούς-κλοπές ή προμήθεια εις βάρος του Δημοσίου.

Τα παραπάνω αποτελούν πράξη έντιμη, συμβόλαιο με την κοινωνία για “καθαρά χέρια” και νομίζω ότι έπρεπε κι’ άλλοι να τον μιμηθούν.

Μπράβο Γιατρέ.

 

Με τιμή

Νικόλαος Φωτιάδης

Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’Σ.Σ.