Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του θα συνεδριάσει το Επιμελητήριο Ξάνθης.Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

1.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 15, 16, 17/ 2011 & ΑΡ. 1, 2, 3/2012

2.   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., Δ.Ε. & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

3.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΣΑ

4.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε.Ε. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

5.

Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του θα συνεδριάσει το Επιμελητήριο Ξάνθης.Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

1.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 15, 16, 17/ 2011 & ΑΡ. 1, 2, 3/2012

2.   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., Δ.Ε. & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

3.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΣΑ

4.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε.Ε. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

5.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

6.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

7.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ