Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις  30 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα του “Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής”, Μαρασλή & Πύργου γωνία, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

1. Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 1ο Τρίμηνο 2012.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις  30 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα του “Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής”, Μαρασλή & Πύργου γωνία, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

1. Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 1ο Τρίμηνο 2012.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τρύφων  Εξάρχου.

2. 2η Τροποποίησης του  Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  του Οικονομικού  Έτους   2012.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τρύφων  Εξάρχου.

3. Περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γιώργος Ούστογλου.

4. ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Υγείας, κ. Λουκάς Γεωργίου.

5. Προγραμματική Σύμβαση Επισκευής Κτηρίου Ξενώνα Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς προϋπολογισμού 330.000,00 Ε, της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

6. Προγραμματική Σύμβαση Επισκευής Κτιρίου Κέντρου Ενημέρωσης Δαδιάς, προϋπολογισμού 165.000,00 Ε , της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

7. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του  έργου : “Βελτίωση της Ε.Ο. 14 Δράμας – Ξάνθης, στο τμήμα από τον Νικηφόρο μέχρι Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατανιάς.     

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

8. Σύναψη Προγραμματικής  Σύμβασης για την Πράξη : “ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 61/ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013”, “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΝΕΔΑΣ – ΚΙΖΑΡΙ”, στην Π.Ε. Ροδόπης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

9. Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως φορέας υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου “TOURAGE” / ‘Developing Senior Tourism in Remote Regions’.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

10. Διόρθωση της αρ. 343/24-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την ένταξη της πράξης με τίτλο “Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης” στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ.Κ Καλούδης

11. Ορισμός   εκπροσώπου   για  συγκρότηση  επιτροπών  Ελέγχου  Λαϊκών   Αγορών Π.Ε. ΠΑΜΘ.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Μανανάς.

12. Δωρεάν παραχώρηση ενός διαμορφωτήρα στο Δήμο Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης

13. Tοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές (Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

14. Θεώρηση της υπ’ αριθμ.813/2007 επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Χαράλαμπου Βλάχου, της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

15. Μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 763/2007 επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών από τη Δήμου Γεωργία στο σύζυγο της Πετράκη Γρηγόριο, της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

16. Έγκριση των αιτήσεων για αμοιβαία αλλαγής αγοράς των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Φετά Ογλού Νουρτζάν του Ρετζέπ και Λαζάρου Αικατερίνης του Ιωάννη, της Π.Ε. Ξάνθης.

Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης, κ. Αναστασία Κασάπη.

17. Έγκριση της αίτησης για μεταβίβαση της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Πασαλή Συμεών του Κυριάκου στο γιό του Πασαλή Κυριάκο-Παναγιώτη, της Π.Ε. Ξάνθης.

Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης, κ Αναστασία Κασάπη.

18. Έγκριση της αίτησης για παραίτηση της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Γύρογλου Χασάν του Αχμετ, της Π.Ε. Ξάνθης.

Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης, κ.Αναστασία Κασάπη.

19. Μεταβίβαση άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Ν. Ροδόπης.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σιακήρ Αϊχάν .

20. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Ν.Ροδόπης από το μητρώο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Ροδόπης, λόγω διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

Εισηγητής:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σιακήρ Αϊχάν .

21. Διαγραφή της επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Ξανθοπούλου Ελένης λόγω παράδοσης της άδειας της, της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά  την  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας “Παραγωγής ετοίμου Σκυροδέματος” της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Περιοχή Πανοράματος, αγροκτήματος Καλλιφύτου, Δήμου Δράμας.

Εισηγήτρια: Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά  την  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας “Ανάκτησης Μεταλλικών Πρώτων Υλών-Μονάδας Επεξεργασίας ΟΤΚΖ” της Καζαντζίδης Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε., στο αγρόκτημα Καλλιφύτου, του Δήμου Δράμας, Ν. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Τελλίδης.

24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρίας “ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΪΔΟΥ ΣΙΑ Ε.Ε.” για εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων έκτασης 25.709,00 τ.μ. στη θέση “Αγίασμα” της περιοχής Δήμου Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

25. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  για την έγκριση    περιβαλλοντικών όρων του έργου “Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων  Δ.Δ. Φωλιάς” του Δήμου Παγγαίου  Ν. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

26. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  της εταιρίας “ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” για έρευνα λατομικού χώρου σχιστόλιθων έκτασης 24.890,50 τ.μ. στη θέση “Κάστρο” της περιοχής Ακροβουνίου Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του Φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 5,5MW, της εταιρείας “FHL H.KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ” που προτείνεται να εγκατασταθεί στον Δήμο Παρανεστίου (θέση Αγρόκτημα Μαυροκορδάτου), στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαυροκορδάτου, Παρανεστίου, Νικηφόρου, Δράμαs, της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

28. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: (Ανόρυξη και Αξιοποίηση γεωτρήσεων για την υδρευτική ενίσχυση της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου ) το οποίο προτείνετε από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής.                  

Εισηγητής:  Δ/νση    Περιβάλλοντος   &   Χωρ.Σχεδιασμού  της  Π.Ε.  Ροδόπης,  κ. Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος.                                                        

29. Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικών Λογαριασμών  της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας –   Θράκης, για το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγήτρια : Η  Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Μαρία Γκουγκουσκίδου.