Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή συνάντηση ενημέρωσης (Info-day) για τα τρέχοντα έργα της Περιφέρειας ΑΜΘ που άπτονται θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ.

 Στη συνάντηση -η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 19/4/2012- παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Στρατό, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, καθώς και αντίστοιχοι των δημοτικών και περιφερειακών τμημάτων Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ, των διευθύνσεων Δασών των Δήμων και της Περιφέρειας ΑΜΘ, της Ελληνικής Ομάδα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή συνάντηση ενημέρωσης (Info-day) για τα τρέχοντα έργα της Περιφέρειας ΑΜΘ που άπτονται θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ.

 Στη συνάντηση -η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 19/4/2012- παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Στρατό, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, καθώς και αντίστοιχοι των δημοτικών και περιφερειακών τμημάτων Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ, των διευθύνσεων Δασών των Δήμων και της Περιφέρειας ΑΜΘ, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, των φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, της ΚυνηγετικήςΟομοσπονδίας κ.α. 

 Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τέσσερα (4) έργα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Στόχος ΙΙΙ) συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για τα:

 

‘Regional Policies on Disasters Prevention’ – CIVPRO/INTERREG IVC

  • ‘Practical Use of Monitoring in Natural Disaster Management’- MONITOR II/SEE
  • ‘Tracking Oil Spills & Coastal Awareness network’ – TOSCA/MED
  • ‘Through Prevention to Preserve the Natural Beauty of the Rhodope Mountain’ – REPORT/ΕλλάδαΒουλγαρία

 Η συνάντηση αποσκοπούσε στην ενημέρωση αλλά και στον απαιτούμενο συντονισμό των συναρμοδίων φορέων, υπηρεσιών και στελεχών των οποίων το αντικείμενο παρουσιάζει άμεση διασύνδεση ή συνάφεια με το συγκεκριμένο πεδίο, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση τέτοιων εργαλείων.

 Οι εισηγήσεις πραγματοποίηθηκαν από τους Διαχειριστές των παραπάνω έργων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν τόσο στην πορεία του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των εν λόγω έργων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη βέλτιστης υλοποίησής τους για την απόκτηση προστιθέμενης αξίας προς όφελος της περιοχής και του πολίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας των εισηγήσεων πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα. Κατά τη διάρκειά της ο Γενικός Γραμματέας κος Μπούφης – ο οποίος χαιρέτισε τη περιφερειακή συνάντηση – και η Εθνική Εκπρόσωπος Δρ. Σαΐνη, επεσήμαναν την ανάγκη στενής συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων καθώς και τη σημασία που έχει για τη χώρα μας (σήμερα περισσότερο από ποτέ) η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος του πολίτη και της ασφάλειας του.