ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΜΙΝΑ) – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΝΤΖΕ ΙΩΑΝΝΑ – ΑΝΕΡΓΗ

ΜΕΧΜΕΤΑΛΙ ΙΡΦΑΝ -ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΜΙΝΑ) – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΝΤΖΕ ΙΩΑΝΝΑ – ΑΝΕΡΓΗ

ΜΕΧΜΕΤΑΛΙ ΙΡΦΑΝ -ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ