Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, γίνεται γνωστό στους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι με το νόμο 4056\2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12-3-2012 ρυθμίζονται πλέον όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ίδρυση, την αδειοδότηση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα.

Γίνεται δε απόλυτα σαφές ότι η τελευταία χρονική περίοδος νομιμοποίησης των αυθαίρετων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  είναι η 30η Ιουνίου 2012 και πέρα αυτής της ημερομηνίας θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες που ο νόμος ορίζει ενώ άλλη παράταση δεν θα δοθεί.

Οι κτηνοτρόφ

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, γίνεται γνωστό στους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι με το νόμο 4056\2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12-3-2012 ρυθμίζονται πλέον όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ίδρυση, την αδειοδότηση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα.

Γίνεται δε απόλυτα σαφές ότι η τελευταία χρονική περίοδος νομιμοποίησης των αυθαίρετων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  είναι η 30η Ιουνίου 2012 και πέρα αυτής της ημερομηνίας θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες που ο νόμος ορίζει ενώ άλλη παράταση δεν θα δοθεί.

Οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας που έχουν εκκρεμότητες με τις άδειες τους θα πρέπει να σπεύσουν να τις καλύψουν προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα μετά και την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας

Πληροφορίες για το νόμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr στη θέση: Παραγωγικοί Κλάδοι – Ζωική Παραγωγή – Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Μηχανημάτων και Μέσων) ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.