Οι Βουλευτές του ΛΑΟΣ κ.κ.

Οι Βουλευτές του ΛΑΟΣ κ.κ. Ηλίας Πολατίδης, Αστέριος Ροντούλης, Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, Κυριάκος Βελόπουλος και Παύλος Μαρκάκης κατέθεσαν τροπολογία για την αποκατάσταση αδικίας εις βάρος Χριστιανών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε σχέση με την παρεχόμενη έκπτωση επί του προστίμου για τα αυθαίρετα.

(Η τροπολογία επισυνάπτεται):

 

Τροπολογία

 

Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

Αιτιολογική Έκθεση

Η κυβέρνηση με το άρθρο 47 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», ευνόησε σκανδαλωδώς τους Μουσουλμάνους εις βάρος των Χριστιανών της Θράκης, παρέχοντας έκπτωση 80% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του Ν. 4014/2011. Με τον τρόπο αυτό, παραβίασε ευθέως τα άρθρα 4 παρ.1 και 13 παρ.4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου και απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω θρησκείας. Προκειμένου λοιπόν να αποκατασταθεί η συνταγματική νομιμότητα, και από τη στιγμή που δεν δέχτηκε η κυβέρνηση την πρόταση του ΛΑ.Ο.Σ. για εφαρμογή της ρύθμισης στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, θα πρέπει τουλάχιστον να ισχύσει απαρέγκλιτα για όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανεξαιρέτως θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση:

Άρθρο…

Αντικαθίσταται το άρθρο 47 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», ως εξής:

«Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 70 του ν.4042/2012 (Α΄24) εφαρμόζονται και για όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές:

Πολατίδης Ηλίας

Ροντούλης Αστέριος

Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

Βελόπουλος Κυριάκος

Μαρκάκης Παύλος