Σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γιώργο Ούστογλου, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας της ΠΑΜ-Θ Γιώργου Τσακίρη και εξειδικευμένων στελεχών της ΠΑΜ-Θ με ιχθυκαλλιεργητές και μυδοκαλλιεργητές της ΠΕ Καβάλας έλαβε χώρα σήμερα στην Κομοτηνή, στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γιώργο Ούστογλου, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας της ΠΑΜ-Θ Γιώργου Τσακίρη και εξειδικευμένων στελεχών της ΠΑΜ-Θ με ιχθυκαλλιεργητές και μυδοκαλλιεργητές της ΠΕ Καβάλας έλαβε χώρα σήμερα στην Κομοτηνή, στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των καλλιεργητών, με σκοπό να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για τα Μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013, προκειμένου για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Συμφωνήθηκε ότι θα γίνει σε εύθετο χρόνο μια ημερίδα όπου θα ενημερωθούν όλοι όσοι μπορούν να ωφεληθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, με στόχο την οικονομική ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Να σημειωθεί ότι η αρμοδιότητα διαχείρισης των λιμνοθαλασσών πέρασε στις αιρετές περιφέρειες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την 1η Ιανουαρίου 2012.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά των καλλιεργητών ο πρόεδρος των μυδοκαλλιεργητών Καβάλας Θεοφάνης Βλασακίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κεραμωτής Μιλτιάδης Παρασχάκης καθώς και μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

Ο κ. Ούστογλου με το πέρας της επικοινωνίας με τους μυδοκαλλιεργητές και ιχθυοκαλλιεργητές της ΠΕ Καβάλας  έκανε λόγο για «γόνιμη συνάντηση γιατί πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν, οι συγκεκριμένοι καλλιεργητές αποτυπώνουν τον προβληματισμό τους για το μέλλον του κλάδου κι επιπλέον καταθέτουν προτάσεις με στόχο να γίνουν πιο προσοδοφόρες οι καλλιέργειές τους».

Δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα είναι στο πλευρό του συγκεκριμένου κλάδου όχι μόνο γιατί παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν αλλά και γιατί γίνονται και εξαγωγές που φέρνουν συνάλλαγμα στην περιοχή. «Εκτιμώ ότι με συντονισμένες προσπάθειες και μέσα από μια μακροπρόθεσμη στόχευση μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα» σχολίασε, αναφέροντας ότι στην περιφέρειά μας έχουμε τις περισσότερες λιμνοθάλασσες και αλιευτικούς συνεταιρισμούς από όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Ούστογλου ανέφερε δε ότι «είναι σε εξέλιξη το επιχειρησιακό και το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας κι εκεί θ’ αποτυπωθεί το πώς θα λειτουργήσουμε κι εμείς και οι συνεταιρισμοί ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα».