Συνεδρίασε την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Έβρου η Μεικτή Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Έργου (ΜΕΣΠΕ) για την κατασκευή οδικής γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη συνοριακή δίοδο Κήποι- Ipsala. Στην Επιτροπή προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Σέργιος Λαμπρόπουλος.

Η Επιτροπή είναι μεικτή και συμμετέχουν εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων τόσο από ελληνικής πλευράς όσο και τουρκικής.

Συνεδρίασε την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Έβρου η Μεικτή Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Έργου (ΜΕΣΠΕ) για την κατασκευή οδικής γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη συνοριακή δίοδο Κήποι- Ipsala. Στην Επιτροπή προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Σέργιος Λαμπρόπουλος.

Η Επιτροπή είναι μεικτή και συμμετέχουν εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων τόσο από ελληνικής πλευράς όσο και τουρκικής. Συγκεκριμένα, μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Υποδομών, Περιβάλλοντος, Εθνικής Άμυνας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης όπως επίσης και της Εγνατίας Οδού ΑΕ.

Αντίστοιχη εκπροσώπηση υπήρχε και από την τουρκική πλευρά με τεχνική υποστήριξη από την Τουρκική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων.

Την Περιφέρεια ΑΜ-Θ εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Γραμματέας Κώστας Κατσιμίγας ως  μέλος της ΜΕΣΠΕ, ενώ στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Κομοτηνή Μουσταφά Σαρνίτς.

Το έργο της νέας γέφυρας περιλαμβάνει τέσσερα στάδια μελέτης και κατασκευής που πρέπει να συναποφασισθούν:

  1. Τοπογραφική Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης.
  2. Μελέτη Οδοποιίας, ήτοι χάραξη της νέας διαδρομής και καθορισμός θέσης της νέας γέφυρας.
  3. Επιλογή τύπου γέφυρας και τρόπου κατασκευής.
  4. Κατασκευή της γέφυρας.
  5. Κατεδάφιση ή διατήρηση της υφιστάμενης γέφυρας.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η συγκρότηση υποεπιτροπής ειδικών επιστημόνων, από την Εγνατία Οδό ΑΕ και την Τουρκική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου να προχωρήσει στην τοπογραφική αποτύπωση εντός τριμήνου. Υπεγράφη δε και σχετικό πρωτόκολλο κατανόησης και συνεργασίας.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσκεψη στην υφιστάμενη γέφυρα στους Κήπους, όπου και παραβρέθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου.

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ συμμετέχει στο έργο και με τη δημιουργία νέου σύγχρονου μεθοριακού σταθμού. Για τον σκοπό αυτό εκπονείται μελέτη με την ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜ-Θ.