Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο της νοηματοδότησης των σχολικών εκδρομών που πρέπει να έχουν χαρακτήρα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και γνωστικό, σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκπαιδευτικούς, καταθέτει πρόταση για πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο της νοηματοδότησης των σχολικών εκδρομών που πρέπει να έχουν χαρακτήρα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και γνωστικό, σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκπαιδευτικούς, καταθέτει πρόταση για πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων. Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές όλης της χώρας και του εξωτερικού να γνωρίσουν βιωματικά την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, τον φυσικό πλούτο, τον πολιτισμό και τα μνημεία της ιστορίας της και παράλληλα να αναπτύξουν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη συμβολή και των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων εκπαιδευτικές δράσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών και στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες του τόπου.

Η παραπάνω προσπάθεια εντάσσεται στην πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου», η οποία στοχεύει στην προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως τόπου προορισμού σχολικών εκδρομών τόσο για τα σχολεία της χώρας μας, όσο και για τα σχολεία του εξωτερικού. Με την πρωτοβουλία αυτή επιχειρείται ο συνδυασμός του παιδαγωγικού στόχου των σχολικών εκδρομών με το μορφωτικό – ψυχαγωγικό τους περιεχόμενο.

Η  επιτυχής υλοποίηση του εγχειρήματος βασίζεται στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής κοινωνίας, η οποία και αναμένεται να έχει πολλαπλά ανταποδοτικά οφέλη. Για το σκοπό αυτό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης σας προσκαλεί την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012και ώρα 11.00 π.μ.στο ΚΠΕ Βιστωνίδας σε εκδήλωση με τίτλο: «Σκασιαρχείο στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη», στην οποία τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της θα παρουσιάσουν ένα πλήρες πρόγραμμα σχολικών εκδρομών. Θα ακολουθήσει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο το συντονισμό και την ανταλλαγή προτάσεων για το βέλτιστο δυνατό σχεδιασμό του υπό υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος.