Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας για τη διανομή 22 τόνων πατάτας Νευροκοπίου κάνει γνωστά τα εξής:

 

  1. Θέλουμε να εκφράσουμε την μεγάλη ικανοποίησή μας για τη συμμετοχή των πολιτών της Ξάνθης στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Μαρτίου στην πόλη μας. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Διατέθηκαν 22 τόνοι πατάτας Νευροκοπίου, ενώ αν υπήρχαν και άλλοι θα είχαν διατεθεί.

  2.Αυτό το κίνημα πέτυχε την πρώτη διαρθρωτική αλλαγή στη χώρα μας υπέρ του Έλληνα καταναλωτή.

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας για τη διανομή 22 τόνων πατάτας Νευροκοπίου κάνει γνωστά τα εξής:

 

  1. Θέλουμε να εκφράσουμε την μεγάλη ικανοποίησή μας για τη συμμετοχή των πολιτών της Ξάνθης στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Μαρτίου στην πόλη μας. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Διατέθηκαν 22 τόνοι πατάτας Νευροκοπίου, ενώ αν υπήρχαν και άλλοι θα είχαν διατεθεί.

  2.Αυτό το κίνημα πέτυχε την πρώτη διαρθρωτική αλλαγή στη χώρα μας υπέρ του Έλληνα καταναλωτή. Δηλαδή σε συνθήκες έντονης οικονομικής λιτότητας που βιώνει η πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας κατάφερε να ρίξει σε πολύ χαμηλά επίπεδα την τιμή πώλησης ενός βασικού είδους διατροφής.

    3. Το κίνημα αυτό έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα. Όπως καταλαβαίνει κανείς δεν πρόκειται να υποκαταστήσουμε τους εμπόρους της αγοράς. Θέλουμε όμως να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα : ότι θα πρέπει στη χώρα μας να πάψουν να λειτουργούν εκείνες οι στρεβλώσεις της αγοράς που έχουν σαν αποτέλεσμα μια σειρά από βασικά είδη διατροφής που παράγονται στον τόπο μας και πουλιούνται σε χαμηλές τιμές από τους παραγωγούς να καταλήγουν σε υψηλές τιμές στους καταναλωτές.

   4. Όταν οι ενεργοί παραγωγοί στηρίζονται από ενεργούς καταναλωτές τότε είναι δυνατό να δημιουργηθεί  και στη χώρα μας, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ένα καταναλωτικό κίνημα, που να παρεμβαίνει σε στρεβλώσεις της αγοράς και να διασφαλίζει σε χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές, μια σειρά από βασικά είδη διατροφής.

   5. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει στο άμεσο μέλλον, είναι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, που διαθέτει τις υποδομές, να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό δίκτυο όπου θα διοχετεύονται  ελληνικά προϊόντα  σε λιανοπωλητές, ώστε να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση στη διαμόρφωση της τιμής τους  για να αποφεύγονται οι γνωστές στρεβλώσεις της αγοράς.

   6. Τέλος, με τη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου, που πρόκειται να δημιουργήσει ο δήμος μας, θα μπορούσε να διοχετεύονται άμεσα από τον παραγωγό στον καταναλωτή, προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.