Διδάσκων καθηγητής:

Θανάσης Μουσόπουλος, Φιλόλογος-Συγγραφέας

 

 Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

 

     Συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τη Γλώσσα και  Γραμματεία, την Ιστορία και  τον Πολιτισμό κατά τη λεγόμενη Βυζαντινή Περίοδο, παράλληλα όμως κατά το δεύτερο εξάμηνο θα εξετάσουμε κείμενα του Πλάτωνα και Αριστοτέλη, που έπαιξαν βασικό ρόλο στη δημιουργία της βυζαντινής δ

Διδάσκων καθηγητής:

Θανάσης Μουσόπουλος, Φιλόλογος-Συγγραφέας

 

 Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

 

     Συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τη Γλώσσα και  Γραμματεία, την Ιστορία και  τον Πολιτισμό κατά τη λεγόμενη Βυζαντινή Περίοδο, παράλληλα όμως κατά το δεύτερο εξάμηνο θα εξετάσουμε κείμενα του Πλάτωνα και Αριστοτέλη, που έπαιξαν βασικό ρόλο στη δημιουργία της βυζαντινής διανόησης.

 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :

  Στη Βυζαντινή Αναγέννηση της ένδοξης εποχής των Μακεδόνων ανήκει ο Μιχαήλ Ψελλός (1018 – μετά το 1078). Από την πληθώρα των έργων του θα ασχοληθούμε με αποσπάσματα της «Χρονογραφίας» και της διατριβής του «Περί των ιδεών ας ο Πλάτων λέγει».

 

  Προσεγγίζουμε παραγράφους από το έργο του Πλάτωνα «Φαίδων», που αναφέρεται στην αθανασία της Ψυχής. Ο φιλόσοφος, κατά τον Πλάτωνα, επιδίωκει το θάνατο, γιατί έτσι θα ελευθερωθεί η ψυχή από το σώμα. Στις παραγράφους 11-16 έχουμε επιχειρήματα για την αθανασία της ψυχής. Οι πλατωνικές απόψεις βρήκαν ευνοϊκό ακροατήριο στην πρώιμη βυζαντινή σκέψη.

  Μελετούμε επίσης τα βασικά στοιχεία δομής του αρχαιοελληνικού λόγου, συγκεκριμένα τη λειτουργία των μετοχών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις, ετυμολογικό και αρχικούς χρόνους των ανωμάλων ρημάτων, που μας βοηθούν να παράγουμε λέξεις.

  

 2. ΙΣΤΟΡΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ :

 

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012    Προσεγγίζοντας το Θρακικό πολιτισμό, θα ολοκληρώσουμε τα σχετικά με την επιβίωση του λαϊκού πολιτισμού στη Θράκη. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τους Ξένους ταξιδιώτες στη Θράκη και τους Λόγιους στη Θράκη, κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.

 

Τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για ενηλίκους πραγματοποιούνται στις 18:00-20:00 και Ιστορίας Λαογραφίας της Θράκης πραγματοποιούνται στις 20:00-21:00 στο αναγνωστήριο «Κυριάκος Σταματιάδης» της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στην καπναποθήκη «Π», στην οδό Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη.