Τη Δευτέρα  και ώρα  19:00 η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Τη Δευτέρα  και ώρα  19:00 η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

02ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 15/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 13/2012 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου περί έγκρισης  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 16/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού  του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης από 25/5/2011 έως 31/12/2011. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

05ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

06ο ΘΕΜΑ :  Δέσμευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης Δήμου Ξάνθης και Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης του 2011 CEV European League (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ :  Κατανομή εγκεκριμένων συμβάσεων εργασίας στο Δήμο Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

08ο ΘΕΜΑ :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης)

09ο ΘΕΜΑ :   Ανάκληση της 46/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.(Εισηγητής Κηπουρός Κωνσταντίνος)

10ο ΘΕΜΑ :   Ανάκληση της 47/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. .(Εισηγητής Κηπουρός Κωνσταντίνος)  

11ο ΘΕΜΑ :  Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών. (Εισηγήτρια Κοκκίνου Περιστέρα)

12ο ΘΕΜΑ :   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών. (Εισηγήτρια Κοκκίνου Περιστέρα)

13ο ΘΕΜΑ :  Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος)

14ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του αριθ. 45 καταστήματος στη δημοτική αγορά (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

15ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης.)

16ο ΘΕΜΑ :   Οικονομική ενίσχυση Παλαιστικού Συλλόγου Ν. Ξάνθης «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

17ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση συλλόγου εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

18ο ΘΕΜΑ :  Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και ύδρευσης ζώων σε βάρος κτηνοτρόφου που εισήγαγε και βόσκει αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης (Εισηγήτρια Ασικίδου Μαρία)

19ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό τιμής των τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Δασικού Χωριού Ερύμανθου, Ηνίοχου και Ξενώνα –Καταφυγίου Δρυμιάς για το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 31-12-2012 και καθορισμός τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση προκαταβολών κρατήσεων. (Εισηγήτρια Σαρροπούλου Σιμέλλα)

20ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

21ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακού επιδόματος.  (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

22ο ΘΕΜΑ :  Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Δημιουργία ποδηλατοδρόμου μεταξύ των δύο (2) γεφυρών του Κοσύνθου. (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

23ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση,  για στάση λεωφορείων στην οδό Πεσόντων. (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

24ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση για θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ανδ. Δημητρίου στις οδούς Καβάλας & Φειδίου. (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

25ο ΘΕΜΑ :   Διόρθωση της υπ. αρ 71/28-2-2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ξάνθης, ως προς τον τίτλο του έργου από «Μελέτη δημιουργίας Πράσινου Δώματος εκτατικού τύπου στο Νέο Δημαρχείο Ξάνθης (πρώην κτίριο Τραπέζης της Ελλάδος)» σε«Μελέτη δημιουργίας Πράσινου Δώματος εκτατικού τύπου στο πρώην κτίριο Τραπέζης της Ελλάδος» και του προϋπολογισμού του έργου από243.324,96 ευρώ σε 210.000,00 ευρώ. (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

26ο ΘΕΜΑ :    1Η Τροποποίηση του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) της περιοχής «Κέντρο Πόλης και Μεταβατική Ζώνης» του Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

27ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

28ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

29ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

30ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΥΤΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

31ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

32ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ & ΧΡΥΣΑΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

33ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

                                                                                                        

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ