Από την Κυριακή 25 Μαρτίου τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα.

Συγκεκριμένα στις 03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να ρυθμιστούν μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04.00.

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012.

Από την Κυριακή 25 Μαρτίου τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα.

Συγκεκριμένα στις 03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να ρυθμιστούν μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04.00.

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012.