Την Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 7.30 μμ στον χώρο του ΠΑΚΕΘΡΑ Μάρκου Μπότσαρη 20 στην Παλιά Ξάνθη θα πραγματοποιηθεί η εισήγηση – συζήτηση για:

ζητήματα-προβλήματα που αναφέρονται στα δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου στην Ελλάδα,
με εστίαση στο χώρο της Θράκης και ειδική αναφορά στην προτεινόμενη εκμετάλλευση των (θρακικών) κοιτασμάτων Χρυσού

Εισηγητής: Στέλιος Σκιάς, Επ.Καθηγητής ΔΠΘ – Πρόεδρος ΠΑΚΕΘΡΑ

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 7.30 μμ στον χώρο του ΠΑΚΕΘΡΑ Μάρκου Μπότσαρη 20 στην Παλιά Ξάνθη θα πραγματοποιηθεί η εισήγηση – συζήτηση για:

ζητήματα-προβλήματα που αναφέρονται στα δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου στην Ελλάδα,
με εστίαση στο χώρο της Θράκης και ειδική αναφορά στην προτεινόμενη εκμετάλλευση των (θρακικών) κοιτασμάτων Χρυσού

Εισηγητής: Στέλιος Σκιάς, Επ.Καθηγητής ΔΠΘ – Πρόεδρος ΠΑΚΕΘΡΑ