Με την υπ’αριθμ.

Με την υπ’αριθμ. 2/76236/0025 της 29/12/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε βοοτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Μολονότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, λήγει στις 30/3/2012, σύμφωνα με τους βοοτρόφους της περιοχής, η ΑΤΕ Ξάνθης δηλώνει άγνοια της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Έχει ενημερωθεί η Αγροτική Τράπεζα και τα υποκαταστήματά της για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών;
  2. Εφόσον έχει γίνει η σχετική ενημέρωση για ποιόν λόγο δεν επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις;
  3. Είναι στις προθέσεις του Υπουργού η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένων των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 Αλέξανδρος Κοντός

Βουλευτής Ν. Ξάνθης