Από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), γίνεται καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου με υποχρεωτική φυσική παρουσία τους στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η καταγραφή θα διαρκέσει δύο μήνες, δηλαδή από 15/03/2012 έως 15/05/2012.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του συνταξιούχου να προσέλθει στην Τράπεζα, δηλαδή για όσους η αδυναμία προκύπτει από γνωματεύσεις Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωματεύσεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( ΚΕΠΑ ) ή ιατρικές βεβαιώσεις από Δημόσια

Από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), γίνεται καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου με υποχρεωτική φυσική παρουσία τους στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η καταγραφή θα διαρκέσει δύο μήνες, δηλαδή από 15/03/2012 έως 15/05/2012.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του συνταξιούχου να προσέλθει στην Τράπεζα, δηλαδή για όσους η αδυναμία προκύπτει από γνωματεύσεις Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωματεύσεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( ΚΕΠΑ ) ή ιατρικές βεβαιώσεις από Δημόσια Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας,  θα πρέπει εναλλακτικά :

– Είτε ο συνταξιούχος να καταγραφεί κατ΄ οίκον, παρουσία της δημοτικής Αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος θα οριστεί από τον δήμο ύστερα από σχετικό αίτημα του συνταξιούχου.

– Είτε ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να προσέλθει για την καταγραφή στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Νομό Ξάνθης φέροντας μαζί του :

-Πρόσφατη εξουσιοδότηση (τριμήνου), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

– Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του συνταξιούχου

-Το έγγραφο που έχει  ήδη αποσταλεί από την Υπηρεσία Συντάξεων

– Γνωμάτευση ή ιατρική βεβαίωση που αποδεικνύει την ανικανότητά τους να   προσέλθουν στις τράπεζες.

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου  στο Νομό Ξάνθης βρίσκεται στο Διοικητήριο Ξάνθης  Γραφεία 503-505.  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541076773, 2541068441.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ