Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντάχθηκε στο τομεακό του Πρόγραμμα η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΜΑΡΙΝΑ) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ».

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 7.500.000 εκ. ευρώ το οποίο θα περιλαμβάνει την δημιουργία καταφυγίου φιλοξενίας 70 τουριστικών σκαφών με παράλληλη εκβάθυνση του λιμένα και φυσικά συνοδευτικά έργα η ολοκλήρωση των οποίων θα το καταστήσουν πλήρως λειτουργικό.

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντάχθηκε στο τομεακό του Πρόγραμμα η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΜΑΡΙΝΑ) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ».

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 7.500.000 εκ. ευρώ το οποίο θα περιλαμβάνει την δημιουργία καταφυγίου φιλοξενίας 70 τουριστικών σκαφών με παράλληλη εκβάθυνση του λιμένα και φυσικά συνοδευτικά έργα η ολοκλήρωση των οποίων θα το καταστήσουν πλήρως λειτουργικό. Δικαιούχος του έργου η κατασκευή του οποίου θα διαρκέσει 36 μήνες είναι ο ΕΟΤ.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης Γιαννακίδης έκανε την παρακάτω δήλωση για το έργο:

«Η ένταξη ενός έργου, διαχρονικού αιτήματος των φορέων της Θάσου, η κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Λιμενάρια της Θάσου, στο τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετά από πρόταση και σχετική προεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελεί αναμφίβολα μεγάλη συλλογική επιτυχία.

Το έργο αυτό αλλά και αυτό της πλωτής μαρίνας στο Λιμάνι της Καβάλας που σύντομα θα εντάξουμε, αποτελούν την έμπρακτη εφαρμογή του σχεδιασμού μας για μία Περιφέρεια τουριστικό προορισμό υψηλών απαιτήσεων με διεθνή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα.

Ευχαριστώ όλους τους φορείς των τοπικών κοινωνιών που συνέβαλαν στην προώθηση και στην ωρίμανση του έργου η υλοποίηση του οποίου θα είναι καταλυτική για ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.»